Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert
Amasya Nöbetçi Eczaneleri

İl Genel Meclisi Olağanüstü Toplanacak

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesine 5675 sayılı kanunla eklenen fıkra gereğince İl Genel Meclisi gündem konularını görüşmek üzere 28 Nisan 2020 Salı günü saat 11.00 de Amasya İl Özel İdaresi Meclis salonunda Olağanüstü toplanacak.

İl Genel Meclisi Olağanüstü Toplanacak
İl Genel Meclisi Olağanüstü Toplanacak Volkan Hamdi Yolaçan
Advert

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesine 5675 sayılı kanunla eklenen fıkra gereğince İl Genel Meclisi gündem konularını görüşmek üzere 28 Nisan 2020 Salı günü saat 11.00 de Amasya İl Özel İdaresi Meclis salonunda Olağanüstü toplanacak.

İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan gündem konularını şöyle açıkladı;

1-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 yılı Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına sunulan

“Amasya Salgın Kontrol Mekanizmaları Projesi (ASAP)” başlıklı projeye proje ortağı olarak yer alması ve eş finansman / nakdi katkının 2020 yılı İl Özel İdare bütçesinden karşılanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

2-Korona virüs salgınından dolayı Mülkiyeti II Özel idaresine ait taşınmazların kiracılarından faaliyetleri ertelenen veya faaliyette bulunmayan veya faaliyet gösterdiği halde alınan pandemi tedbirler nedeni ile günlük iş ve satış hacmi düşen işyerlerinden kira alınmamasıyla ilgili teklifin görüşülmesi

3-2020 Yılı İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait bütçe ödeneklerinin yılı içerisinde ödeneği yetmeyen bölümler arasında meydana gelecek her türlü ödenek ihtiyacının bütçe içinde bir birimden diğer bir birime aktarma ve fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmaların yapılmasıyla ilgili İdareye yetki verilmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonunca Tanzim edilen 19.03.2020 tarih ve 10 sayılı raporun görüşülmesi.

4-İlimiz Merzifon İlçesine bağlı Ortaova köyü isminin “Alala” olarak değiştirilmesine ilişkin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca tanzim edilen 27.03.2020 tarih ve 2 sayılı raporun görüşülmesi.

5-İlimiz Merzifon İlçesine bağlı Sazlıca köyü isminin “İlemi” olarak değiştirilmesine ilişkin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca tanzim edilen 27.03.2020 tarih ve 3 sayılı raporun görüşülmesi.

6-İlimiz Göynücek İlçesine bağlı Ayvalıpınar köyü isminin “Şerefler” olarak değiştirilmesine ilişkin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca tanzim edilen 27.03.2020 tarih ve 4 sayılı raporun görüşülmesi.

7-İlimiz Taşova İlçesine bağlı Yerkozlu Köyünde Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınmazlarından eski belediye hizmet binasının üst katında bulunan bir odanın köy halkına sağlık hizmeti sunulması için Yerkozlu Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonunca tanzim edilen 19.03.2020 tarih ve 11 sayılı raporun görüşülmesi.

8-İl Genel Meclis Üyeleri Haşan Basri İNAN, Recep ŞEN ve Osman KARACA’mn müşterek imzalı 04.03.2020 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; Amasya Suluova İlçesi Boğazköy Yüzbeyi köyü arası, Suluova-Amasya karayolu Harmanağılı kavşağı tersakan çayı ile Tersakan çayından Erarslan yolu arasındaki yerlerin köprü ve menfezlerle birlikte 2200 metrelik yolun açılmasıyla ilgili Plan Bütçe ile Tarım Komisyonlarınca tanzim edilen 19.03.2020 tarih ve 3 sayılı raporun görüşülmesi.

9-İl Genel Meclis Üyesi Deniz SÜMER’in imzalı Meclis Başkanlığına verilen 04.03.2020 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; İlimiz Merkez ve İlçelerinde Özel İdaresince yapılan hizmetlerin Özel İdaremiz tarafından yapıldığını belirten tabela veya ibare yapılmasıyla ilgili Plan Bütçe ile Eğitim, Kültür Sosyal İşler Komisyonunca tanzim edilen 27.03.2020 tarih ve 1 sayılı raporun görüşülmesi.

10-İl Genel Meclis Üyesi Ömer ERKEK’in imzalı Meclis Başkanlığına verilen 04.03.2020 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; Merzifon Gönül Elçileri Derneğine, Merzifon ilçe Öze! İdare İş hanından yer tahsis edilmesine ilişkin Plan Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarınca tanzim edilen İ8.03.2020 tarih ve 2 sayılı raporun görüşülmesi.

11-İl Genel Meclis Üyeleri Haşan Basri İNAN, Mustafa KÜRKÇÜ ve Selahattin ESKİ tarafından müşterek imzalı verilen yazılı önerge doğrultusunda; Amasya Merkez İlçede bulunan Taşımalı sistem ile eğitim yapan okulların sorunlarının tespiti ve öğrenci sağlığını tehdit eden sorunların m giderilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür Sosyal Hizmetler Komisyonu ile İnceleme ve Araştırma Komisyonunca tanzim edilen 19.03.2020 tarih ve 1 sayılı raporun görüşülmesi.

12-İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa KÜRKÇÜ, Recep ŞEN, Ahmet ÖZ ve Haşan Basri İNAN tarafından müşterek imzalı verilen 05.03.2020 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; İlimiz genelinde yapılacak olan içme suyu projelerinde yangınları önlemek amacıyla ihalelere yangın vanalarının konulması olmayan köylerde tespit edilerek çalışma yapılması hususunda Plan Bütçe ile Çevre ve Sağlık Hizmetler Komisyonlarınca tanzim edilen 18.03.2020 tarih ve 3 sayılı raporun görüşülmesi.

13- İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa KÜRKÇÜ, Recep ŞEN ve Haşan Basri İNAN tarafından müşterek imzalı verilen 05.03.2020 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; İlimiz Merkez köylerinden Karakise Aktaş köylerini Suluova ilçesine bağlayan Seyfe köyü arası ulaşım yollarının bozuk olması nedeniyle acilen yapılmasıyla ilgili Plan Bütçe ile İnceleme ve Araştırma Komisyonlarınca tanzim edilen i9.03.2020 tarih ve 2 sayılı raporun görüşülmesi.

14- İl Genel Meclis Üyeleri Selahattin ESKİ, Recep ŞEN ve Ahmet OZ tarafından müşterek imzalı Meclis

 

Başkanlığına verilen 05.03.2020 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; İlimiz genelinde yapılan foseptik çukurlarında problemler yaşandığı, bulunmayan köylerimizde foseptik çukuru yapılmasıyla ilgili Plan Bütçe ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca tanzim edilen 18.03.2020 tarih ve 4 sayılı raporun görüşülmesi.

15- İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin KARAÇAM. Mesut ÜNAL ve Orhan AKKÜL tarafından müşterek imzalı verilen 06.03.2020 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; İlimiz Hamamözü ilçesine bağlı Arpadere köyü göleti ile Gölköy Göletinin çalışması için göletlere güneş enerjisi kurulmasıyla ilgili, Plan Bütçe - Tarım ve Enerji Doğal Kaynaklar Komisyonlarınca tanzim edilen 16.03.2020 tarih ve 1 sayılı raporun görüşülmesi.

16- İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa KÜRKÇÜ-Hasan Basri İNAN ve Ahmet ÖZ tarafından müşterek imzalı verilen 06.03.2020 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; İlimiz Merkez ve İlçelerinde vahşi sulamalardan kaynaklanan su taşımaları ve yol geçişleri bozulan yerlerin yol şube müdürlüğü tarafından tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hususunda Tarım Komisyonunca tanzim edilen 19.03.2020 tarih ve 3 sayılı raporun görüşülmesi.

17- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. Maddesine istinaden İl Genel Meclisin tatil ayının 2020 yılı Temmuz ayında kullanılmasına alınan kararın yeniden tespit edilmesiyle ilgili teklifin görüşülmesi.

18- 5302 sayılı II Özel idaresi Kanununun 17. maddesi ve İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İl Özel İdaresinin bir önceki yılı (2019) yılı gelir ve giderleri, ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi ile ilgili seçilen komisyon tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 28.02.2020 tarihli Denetim raporun görüşülmesi.

19- İl Özel İdaresinin 2019 mali yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

20- Suluova’nın Jeotermal Kaynak Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması Fizibilite Projesi" isimli proje için hibe programına başvurulmak üzere, toplam proje maliyetinden OKA katkısı dışında kalan kısmının 2020 yılı İl Özel idare bütçesinden karşılanması; ayrıca      yetkili kişi olarak Özel    idare Genel Sekreteri Erdin ACAR'a Kurumumuzu temsilen, ilzama ve proje belgelerini imzalama hususunda yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

21- "Merzifon' un Jeotermal Kaynak Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması Fizibilite Projesi" isimli proje için hibe programına başvurulmak üzere, toplam proje maliyetinden OKA katkısı dışında kalan kısmının 2020 yılı İl Özel İdare bütçesinden karşılanması; ayrıca      yetkili kişi olarak Özel    İdare Genel Sekreteri Erdin ACAR'a Kurumumuzu temsilen, ilzama ve proje belgelerini imzalama hususunda yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

22- “Mücadele Edelim Sağlıklı Kalalım isimli proje için hibe programına başvurulmak üzere, toplam proje maliyetinden OKA katkısı dışında kalan kısmının 2020 yılı İl Özel İdare bütçesinden karşılanması; ayrıca yetkili kişi olarak Özel İdare Genel Sekreteri Erdin ACAR'a Kurumumuzu temsilen, ilzama ve proje belgelerini imzalama hususunda yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

23- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16.maddesi ve İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20’inci maddesi gereğince ihtisas komisyonlarının oluşması ile komisyonlarda görev alacak üyelerin tespit edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi

24-5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 25.maddesi ve İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19’ncu maddesine istinaden İl Genel Meclis Üyeleri arasından 1 yıl görev yapmak üzere gizli oyla İl Encümenine 3 üyenin seçilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

Advert
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X