Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert
Amasya Nöbetçi Eczaneleri

2020 Yılı Şubat Ayında Alınan İl Genel Meclisi Karar Özetleri

2020 yılı Şubat ayında alınan İl Genel Meclisi karar özetlerini Meclis Başkanı Zeki Erarslan şöyle açıkladı;

2020 Yılı Şubat Ayında Alınan İl Genel Meclisi Karar Özetleri
2020 Yılı Şubat Ayında Alınan İl Genel Meclisi Karar Özetleri Volkan Hamdi Yolaçan
Advert

2020 yılı Şubat ayında alınan İl Genel Meclisi karar özetlerini Meclis Başkanı Zeki Erarslan şöyle açıkladı; 25. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereği 1 adet 1. nci derece kadroda; 8750 unvan kodu ile Tekniker unvanlı kadronun ihdas edilmesine karar verildi.

26. İl Özel İdaresinde çalışmakta 19 personelin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesine göre hazırlanan (lll) Sayılı (Dolu Kadro

Derecesi Değişiklik Cetvelinin onaylanmasına karar verildi.

27. İlimiz Merzifon İlçesi Çavundur köyü Kızılyer mevkiinde mülkiyeti Nesibe BAYRAM adına kayıtlı 124 ada 2 nolu parseldeki toplam 3983,51 m2 taşınmazda toplulaştırmadan dolayı parselin değişiklik oluştuğundan hazırlanan ilave imar planı revizyonunun onaylanmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

28. İl Genel Meclis Üyesi Deniz SÜMER’in imzalı verilen önergesi doğrultusunda; İl Özel İdaresi bünyesindeki ilaçlama makineleri yetersiz geldiğinden yeni ilaçlama makinesi alınmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

29. İl Genel Meclis Üyesi Deniz SÜMER’in imzalı verilen önerge doğrultusunda; İl Özel İdaresine 1 adet yol çizgi makinesi alınmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

30. İl Genel Meclis Üyesi Deniz SÜMER’in imzalı verilen önerge doğrultusunda; İl Özel İdaresinin hissesi bulunan Amasya İli Taşova İlçesi Dereli köyü 119 ada 21 nolu parsel 9.415 m2 alanındaki taşınmazın Tapu kayıtını, imar durumunun çıkarılması ve akıbetinin belirlenmesiyle ilgili teklif incelenmek üzere;

Plan Bütçe, İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesine karar verildi.

31. İlimizin 2019 yılı envanter çalışmaları kapsamında köy yolarının; birinci derece, ikinci derece ve köy içi yollar ayırımında tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesiyle ilgili hazırlanan tanıtım icmalin uygun olduğuna karar verildi.

32. İl Genel Meclis Üyeleri Gürkan ERKİŞİ ve 4 arkadaşı tarafından müşterek imzaları ile Meclis Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda; Merzifon İlçesine bağlı Küçükçay Köyü nün içme suyu kaynağının bulunması durumunda bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmesine karar verildi.

33. İlimiz Taşova ilçesi sınırlarında Karayel Hes adına kayıtlı Yeşilırmak nehri üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı Üretim Tesis Alanı (HES) amaçlı hazırlanan nazım ve uygulama İmar Planın onaylanmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

34. İlimiz Taşova İlçesine bağlı Uluköy Köyünde bulunan mülkiyeti Amasya İl Özel İdaresi adına kayıtlı 126 ada 166 nolu taşınmaz üzerine hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (GES) amaçlı nazım ve uygulama imar planının onaylanmasıyla ilgili teklifin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

35. İl Genel Meclis Üyeleri Selahattin ESKİ ile Orhan AKGÜL’ün müşterek imzalı Meclis Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda; Amasya İli Göynücek İlçesinde D.S.İ Müdürlüğüne bağlı Geldingen sulama kanalı üstünde kalan az sayıdaki çiftçilere ait arazilerin sulanmasının sağlanmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere Tarım Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

36. İl Genel Meclis Üyesi Deniz SÜMER’in imzalı verilen önerge doğrultusunda; İl Genel Meclisin İmarla ilgili tüm konularda idareye yetki verilen 04.05.2016 tarih ve 109 sayılı kararın iptal edilmesiyle ilgili teklif incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

37. İl Genel Meclis Üyeleri H.Basri İNAN ile Mustafa KÜRKÇÜ tarafından müşterek imzalı verilen yazılı önerge doğrultusunda; Köylerimizin ihtiyacını karşılamak üzere elek altı malzemesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle İdaremiz bünyesinde bulunan taş kırma ( Konkasör) tesisisin incelenip eksiklerinin giderilerek üretime açılmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere Plan Bütçe ile İnceleme ve Araştırma Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

38. İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa KÜRKÇÜ, Hasan Basri İNAN ve Ahmet ÖZ’ün müşterek imzalı Meclis Başkanlığına önerge doğrultusunda; İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kızılkışlacık Köyü Koçalan Mezrasında bulunan çiftçilerin arazi yollarının İl Özel İdare araçlarıyla açılmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere Plan Bütçe ile Tarım Komisyonlarına havalesine karar verildi.

39. İl Genel Meclis Üyeleri Gürkan ERKİŞİ ve 4 arkadaşı tarafından müşterek imzaları ile Meclis Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda; İl Özel İdaresinde bakım evi veya kademe açılması bütçe imkanları doğrultusunda yapılmasına karar verildi.

40. İller Bankasına İlimiz İl Özel İdaresini temsil etmek üzere İl Genel Meclis Üyesi Deniz SÜMER’in seçilmesine karar verildi.

41. Bamya Üreticileri Kooperatif ve Bamya İşletme ve paketleme Tesisi Kurulması projesi, Lavanta Yetiştiriciliği Demonstrasyon ve Eğitim Bahçesi Projesinde kullanılmak üzere 90.000,00. TL ödeneğin Göynücek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere Plan

Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

42. İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa KÜRKÇÜ, Salih KOÇAK’ın müşterek imzalı Meclis Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda; Merkez Köylerimizden

Aydınca – Halifeli – Karaali - Yolyanı – Sarımeşe - Uygur-Mahmatlar vb köylerimizin kanalizasyon tahliyeleri Deliçay’a tahliye edildiğinden çevre kirliliğin giderilmesi için çalışma yapılmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere Plan Bütçe ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

43. İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet ÖZ ve 2 arkadaşı tarafından müşterek imzaları Meclis Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda; İlimiz genelinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlar için bütçenin ilgili bölümünden 20.000 adet domuz kurşunu alınmasına, getirilecek domuz kuyruğu başına 10 adet domuz kurşunu verilmesine karar verildi.

44. İl Genel Meclis Üyesi Deniz SÜMER tarafından imzalı Meclis Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda; Amasya ili Taşova İlçesi Alpaslan köyü 124 ada 32 nolu parsel üzerinde 20.412.42 m2lik taşınmazın Milli Eğitim Müdürlüğünden tahsisinin kaldırılması , İmar düzenlemesi ve ifraz işlemleri yapılarak hal binası yeri ayrılmak koşulu ile kalan kısımların satışa hazır hale getirilmesine karar verildi.

45. İl Genel Meclis Üyesi Deniz SÜMER tarafından imzalı Meclis Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda; Amasya ili Taşova İlçesi Çakırsu köyü muhtarlığı yerleşim alanı içerisindeki 113 ada 91 ile 93 nolu taşınmazların kamulaştırılmasıyla ilgili teklif Valilik Makamınca Özel İdare Kanunun ilgili madde gereğince yeniden görüşülmesi için kararın Meclise iade edilmesine karar verildi.

46. İl Genel Meclis Üyesi Deniz SÜMER tarafından imzalı Meclis Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda; Amasya İl Özel idaresince yaptırılan Taşova Halk eğitim binası inşaatı yapım işinin yeniden başlatılmasıyla ilgili bilgi İl Genel Meclisin bilgisine sunulmasına karar verildi.

47. İl Genel Meclis Üyeleri Salih KOÇAK ve Duran YETER’in müşterek imzalı Meclis Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda; İlimiz deprem fay hatları üzerinde bulunmaktadır. Kurum olarak hangi çalışmalarının yapıldığı konusunda meclisimizin bilgilendirilmesi varsa eksiklerimizin giderilmesi hususunda çalışmaların yapılması ile ilgili teklif incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık ile İnceleme ve Araştırma Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

48. İlimiz Taşova İlçesine bağlı Uluköy Köyünde bulunan mülkiyeti Amasya İl Özel İdaresi adına kayıtlı 126 ada 166 parsel nolu taşınmaz üzerine hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (GES) amaçlı nazım ve uygulama imar planının onaylanmasına karar verildi.

Advert
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X