Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert
Amasya Nöbetçi Eczaneleri

2020 Yılı Eylül Ayı İl Genel Meclisi Karar Özetleri

2020 Yılı Eylül ayında alınan İl Genel Meclisi karar özetlerini Meclis Başkanı Zeki Erarslan şöyle açıkladı;

2020 Yılı Eylül Ayı İl Genel Meclisi Karar Özetleri
2020 Yılı Eylül Ayı İl Genel Meclisi Karar Özetleri Volkan Hamdi Yolaçan
Advert

2020 Yılı Eylül ayında alınan İl Genel Meclisi karar özetlerini Meclis Başkanı Zeki Erarslan şöyle açıkladı; 159. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez ilçe ve Merzifon Özel İdare pasajı ile köylerde bulunan toplam 11 adet iş yerinin kiraya verilmesi ile Taşova ilçesi Boraboy köyünde bulunan 1 adet taşınmazın hisse satışının yapılmasıyla ilgili ihale sürecinin başlatılması için idareye yetki verilmesine ilişkin teklif incelenmek üzere Plan Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

160. İl Genel Meclis Üyesi Cemal BEYAZ’ın imzası ile Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen;01.09.2020 tarihli yazılı önergenin incelenmek üzere Plan Bütçe ile Yol ve Ulaşım Hizmetler Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

161. İl Genel Meclis Üyesi Mesut ÜNAL’ın imzasıyla verilen yazılı önerge doğrultusunda;Özel İdaremizin yapmış olduğu köy levhaları yıprandığından levhaların yerinde incelenerek yenileriyle değişmesine karar verildi.

162. İl Genel Meclis Üyeleri Deniz SÜMER, Mustafa KÜRKÇÜ ve Mesut ÜNAL’ın imzalarıyla verilen yazılı önerge doğrultusunda; 2020 yılı yatırım program dahilinde olan Amasya Merkez ve İlçelerindeki BSK asfalt yapılacak yollarda, menfez geçişlerin giderilmesine karar verildi.

163. İl Genel Meclis Üyeleri Selahattin ESKİ ve Deniz SÜMER’in müşterek imzalarıyla verilen yazılı önerge doğrultusunda; “Amasya İli Göynücek İlçesinde İl Özel İdaresinin 2018 yılında yapılan Saz Deresi Sulama Göletinin su kaçırdığı, Sulama birliğine teslimatı yapılmamış olan yasal prosedürün yerine getirilmesine karar verildi

164. İl Genel Meclis Üyesi Ahmet KARADUMAN’ın imzası ile Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen;01.09.2020 tarihli yazılı önerge incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık ile Köy İşleri Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

165. İl Genel Meclis Üyeleri Deniz SÜMER-Ahmet ÖZ ve Duran YETER ’in imzalarıyla Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen;02.09.2020 tarihli yazılı önerge incelenmek üzere Plan Bütçe ile Yol ve Ulaşım Hizmetler

Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

166. İl Genel Meclis Üyeleri Salih KOÇAK-Mustafa KÜRKÇÜ ve Mesut ÜNAL’ın imzalarıyla Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen;02.09.2020 tarihli yazılı önergenin incelenmek üzere Plan Bütçe ile Göletler Su Ürünler Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

167. İl Genel Meclis Üyesi Osman KARACA’nın 4 gün izinli sayılmasına karar verildi.

168. İl Genel Meclis Üyesi Mustafa KÜRKÇÜ’nün imzasıyla verilen yazılı önerge doğrultusunda; İlimiz genelinde Yaz aylarında yaşanan su kesintilerinden sıkıntılarının giderilmesi için mevcut bir aracın üzerine tanker konulmasına karar verildi..

169. İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün yeni Görev Yetki Çalışma Yönetmeliği incelenmek üzere İnceleme ve Araştırma ile Hukuk ve idari işler komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

170. İl Özel İdaresi demirbaşına kayıtlı Rüzgar Enerji Santralinin Eski Çeltek Bütçe içi Kömür Enerji ve Yenilenebilir Enerji İşletmesine 6.783.461,00TL bedelle satışı yapılarak borcunu yıllara sari olarak imkanlar dahilinde ödenmesi veya sermaye artırımı ile bedelsiz ayni olarak devir edilmesiyle ilgili teklif incelenmek üzere Plan Bütçe- Enerji Doğal Kaynaklar ile İnceleme ve Araştırma Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

171. İl Genel Meclis Üyeleri Hasan Basri İNAN ile Recep ŞEN’in imzalarıyla Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen;03.09.2020 tarihli yazılı önergenin Plan Bütçe ile Göletler Su Ürünleri komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

172. İl Genel Meclis Üyeleri Deniz SÜMER-Ahmet ÖZ ve Duran YETER ’in imzalarıyla Meclis Başkanlığına verilen yazılı önergenin incelenmek üzere Plan Bütçe ile Göletler ve Su Ürünler Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi

173. İl Özel İdaresi ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü arasında Eski Çeltek Kömür İşletmesinin geçici ruhsat devri ile imzalanan ve işletme kira bedeli olan birinci altı aylık (Ocak-Temmuz 100.000 ton) ödeme ile ikinci 6 aylık (Temmuz-Aralık 100.000 Ton) ödemenin birleştirilerek tamamının 2020 Aralık ayında ödenmesine karar verildi.

174. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 ve 111’nci maddesine göre hazırlanan (I) Sayılı Kadro İhdas cetveli ile (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanmasına ilişkin teklif incelenmek üzere Hukuk İdari İşler ile İnceleme ve Araştırma Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

175. 2020 yılı programında bulunan Merzifon ilçesine bağlı Kızıleğrek- Selimiye köy yolu yerine 4,10 km A Tipi sathi asfalt kaplama Kuyu Türkoğlu köy yolunun programa dahil edilmesi program değişikliği ve ihtiyaç duyulan 184.000,00 TL ödeneğinin karşılanmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere Plan

Bütçe ile Yol ve Ulaşım Hizmetler Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

176. İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kayabaşı köyünde Mülkiyeti İbrahim ARI ve Teyfik ARI adına kayıtlı 101 ada 18 nolu parseldeki taşınmaz üzerine Sosyal Tesis Alanı (Özel Yatılı Engelli Bakım Merkezi ) yapılmasıyla ilgili nazım imar planı çalışmalarının başlatılmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere İmar ve

Bayındırlık ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

177. İlimiz Merkez ilçeye bağlı Karaköprü köyünde 2981 sayılı İmar Affı kanunu hükümlerine göre hak sahibi Muharem KETEN adına kayıtlı 167 ada 29 parselde ıslah imar planı değişikliği ile ilgili teklif incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık ile Yol ve Ulaşım Hizmetler Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

178. İl Genel Meclis Üyeleri Deniz SÜMER, Mustafa KÜRKÇÜ ve Mesut ÜNAL’ın imzalarıyla verilen yazılı önerge doğrultusunda; Köy Yerleşim Alanının genişletilmesi için Kamu Yararı Kararı alınması gereken köylerimizin tespit edilmesi, İmar Planlarının tadilat, revizyon ve yenileme gibi ilave planların yapılması, Plan değişiklikleri için 2021 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden imkanlar doğrultusunda ödenek aktarılmasına karar verildi.

179. İlimiz Merkez İlçeye bağlı İpekköyünde mülkiyeti Fadime OKTAR adına kayıtlı 152 ada 5 nolu 1040,10 m2 büyüklüğündeki taşınmazın kooperatif yeri ve muhtarlık olarak ayrılmış olan yerin plan değişikliğinin uygun olmadığına karar verildi.

180. İl Genel Meclis Üyeleri Deniz SÜMER ve 2 arkadaşı tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda;Programdan çıkarılan Yerkozlu köyü ile Yukarıbaraklı köyleri arası 8.1km uzunluğundaki BSK sıcak asfalt yapım işinin 2020 yılı ek programa alınması, gerekli bütçenin yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü bütçesine aktarılması için idareye yetki verilmesine karar verildi

181. 70 Km B tipi sathi asfalt kaplama olarak İl özel İdaresinin 2020 yılı programında bulunan Merzifon ilçesine bağlı Kızıleğrek- Selimiye köy yolu yerine 4,10 km A Tipi sathi asfalt kaplama Kuyu- Türkoğlu köy yolunun programa dahil edilmesi ve ihtiyaç duyulan184.000,00 TL ödeneğin yeterli nakit olmak şartıyla Yedek ödenekten alınarak Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğüne aktarılmasına karar verildi.

Advert
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X