Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

Tuncer; 'Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Derhal Özelleştirme Kapsamından Çıkarılmalı'

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer; 'Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Derhal Özelleştirme Kapsamından Çıkarılmalı' dedi.

Tuncer; 'Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Derhal Özelleştirme Kapsamından Çıkarılmalı'
Tuncer; 'Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Derhal Özelleştirme Kapsamından Çıkarılmalı' Volkan Hamdi Yolaçan
Advert

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, şeker pancarı mahsulünün yaklaşık 1 aydır hasat edilip şeker fabrikalarına gönderilmesine rağmen fiyatların açıklanmadığını söyledi.

Şeker pancarı fiyatının 1 Eylül 2019'da ton başına 300 lira olarak belirlendiğini aktaran Tuncer,; “2019/2020 yılı Şeker Pancarı mahsulü yaklaşık 1 aydır çiftçilerimiz tarafından hasat edilip Şeker Fabrikalarına teslim edilmesine rağmen, CB tarafından halen Şeker Pancarı fiyatları açıklanmış değildir. Oysaki, 2018/2019 dönemi şeker pancarı fiyatları geçen sene 1 Eylül 2019 da 300 TL/ton olarak açıklanmıştır..Bilindiği üzere, Ülkemiz Dünyadaki en önemli Şeker Pancarı üreticilerinden biridir. Bizi en büyük Pancar üreticilerinden biri yapan en önemli etken, Cumhuriyetten önce şeker ihtiyacımızın dışarıdan satın alınarak giderilmesi, Cumhuriyetle birlikte kendi kendine yeten bir Ülke olma İSTEK VE GAYRETİDİR. Bu istek ve gayretler neticesinde; Atatürk'ün gayret ve talimatları ile Uşak, Alpullu, Eskişehir ve Turhal Şeker fabrikaları açılmış, şeker pancarı üretimi hızla artmaya başlamıştır. Bugün ise, En sonuncusu 2001 yılında faaliyete başlayan 33 şeker fabrikası ile Şeker Pancarından Şeker ve yan ürünleri üretilmeye devam etmektedir. Bu fabrikalarda yıllık ortalama 3 milyon ton şeker üretimi yapılmaktadır.

Şeker Pancarı tüm dünyada Gıda Güvenliği ve insan sağlığı açısından Stratejik ürün olarak kabul edilmekte ve kar amacı düşünülmeden üretimi artırılarak yapılmaya devam etmektedir çünkü, Şeker Pancarından üretilen şekerden vazgeçerseniz yerini hemen NBŞ dediğimiz mısır şurubundan üretilen ve insan sağlığını son derece tehdit eden şeker alacaktır ki ; NBŞ tüm gelişmiş ülkelerde ya yasaklanmakta ya düşük kotalarla üretimine müsaade edilmekte yada insan gıda ihtiyacında kullandırılmamaktadır.

Şeker kamışından şeker elde etmek daha az maliyetli olmasına karşın ABD, Almanya ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerin birçoğu gıda güvenliklerini sağlamak için şeker pancarından şeker üretimini sürdürmekte, şeker pancarı üretimi devlet tarafından desteklenmektedir” dedi.

ÜRETİCİ DESTEKLENMEZSE 2021 YILINDA ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ DAHA ÇOK DÜŞECEKTİR
Şeker Pancarı üreticisinin desteklenmemesi durumunda, 2021 yılında şeker pancarı üretimi daha çok düşecektir. Bu durumda da halk sağlığı açısından büyük sorunlar içeren Nişasta Bazlı Şeker ithalatı ve üretimi artacaktır diyen Tuncer; “Şeker Pancarı stratejik üründür çünkü, sadece şeker üretmezsiniz, maya sanayiinin en önemli elementlerinden olan MELAS üretirsiniz, salgınla birlikte büyük önem kazanan ve her sektörde kullanılan ALKOL üretirsiniz, Yaş Posalarından hayvanlar için çok besleyici olan KÜSPE üretirsiniz. Stratejik üründür çünkü; şeker pancarının ekilmeye başlaması ile birlikte Ülkemizdeki sulu tarım alanları yani verimli topraklarda hızla artmıştır.

Şeker Pancarı tarım bitkileri içinde “Memur” olarak adlandırılan bir bitkidir. Sebebi ise, çiftçiler kaç dekar şeker pancarı ekeceklerini önceden bilirler, 1 dekardan ortalama kaç ton alacaklarını, 1 tonunu kaç liraya satacaklarını ve hasat sonunda ellerine kaç lira geçeceğini öngörür, buna göre de harcama yaparlar. Ancak bu sene maalesef şeker pancarı “memur” bitki olmaktan çıkmıştır.

Önce Ülke genelinde büyük bir kuraklık yaşanmış ve elde edecekleri ürün miktarı azalmış akabinde ise fiyat belirsizliği nedeniyle kazanacakları parayı bilmemekle karşı karşıya kalmışlardır.

“Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi, işten çıkarılmalar, tohum,gübre,sulama ve işçilik ücretleri gibi girdi maliyetlerinin yüksekliği, küresel iklim değişikliği nedeniyle hastalık ve zararlıların artması, doğal afetler şeker pancarı üreticisini zor duruma düşürmüştür.

Şeker Pancarı üreticisinin desteklenmemesi durumunda, 2021 yılında şeker pancarı üretimi daha çok düşecektir. Bu durumda da halk sağlığı açısından büyük sorunlar içeren Nişasta Bazlı Şeker ithalatı ve üretimi artacaktır.”

Şeker pancarı; sağladığı yüksek katma değerle gayri safi milli hâsılayı zenginleştiren, kırsal kesimin sosyo-ekonomik durumunu iyileştiren, yan ürünleri hayvan yemi olarak kullanılan, çiftçiyi toprağa bağlayarak, KIRDAN KENTE GÖÇÜ AZALTAN, tarımda ekim nöbetinin, planlı üretimin ve sulu tarımın öncüsü olan, üreticilerin hem gelirini artıran ve hem de istihdam sağlayan bir bitkidir.

Sürdürülebilir şeker pancarı tarımı ve endüstrisi için şeker pancarı üretim maliyetleri düşürülerek, şeker veriminin arttırılması yönündeki çabalar artırılmalıdır. Ülkemizde şeker pancarı ve şeker üretim maliyetlerinin azalması, yüksek verim potansiyeline sahip şeker pancarı çeşitlerinin kullanımı, uygun çevre ve yetiştirme koşullarının sağlanması, üretici ile şeker pancarı endüstrisi arasında entegrasyon ve karşılıklı iş birliğinin sağlanması ve Ar-Ge çalışmalarının arttırılması gerekmektedir.

Şeker Pancarı üreten çiftçiler desteklenmelidir.
Şu anda sadece mazot ve gübre desteği veriliyor ve bunlarda çok düşük miktarlarda yapılıyor.

Gübre desteği olarak dönüme 4 lira, mazot desteği olarak ise dönüme 19 lira destek yapılıyor. Şeker pancarı üreten çok iyi bilir, bu miktarlar harcanan paranın yanında devede kulak gibi kalmaktadır. “ diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ TUNCER ÖNERİLERİ VE TALEPLERİNİ ŞU ŞEKİLDE SIRALADI.
1) 2020 yılı Şeker pancarı mahsulünün ton başına fiyatı 16 polar şeker pancarı için en az 390 lira, 20 polar şeker pancarı için 460 lira olarak açıklanmalıdır.
2) Nişaşta Bazlı Şekerin insani gıda yapımında kullanımı yasaklanmalı ve takibi sıkı şekilde yapılmalıdır.
3) Şeker Pancarı üreticisi desteklenmeli verilen mazot ve gübre desteği miktarları artırılmalı, sulama ücreti ve işçilik gibi yeni destekler verilmelidir.
Bu durum Şeker maliyetlerinin artmasının da önüne geçecektir.
4) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. derhal özelleştirme kapsamından çıkarılmalı, kamudaki fabrikaların özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir.
5) Üreticiye doğrudan Küspe vermekten vazgeçip, üreticinin payına düşen küspe bedeli nakit para olarak ödenmelidir.
6) Pancar alım kampanyasını daha kısa tutmak için ödenen ERKEN SÖKÜM PRİMİ artırılarak çiftçi teşvik edilmelidir.

Advert
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X