Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

Mart Ayı Amasya İl Genel Meclisi Karar Özetleri

2021 yılı Mart ayında alınan İl Genel Meclisi Karar özetlerini Meclis Başkanı Zeki Erarslan şöyle açıkladı;

Mart Ayı Amasya İl Genel Meclisi Karar Özetleri
Mart Ayı Amasya İl Genel Meclisi Karar Özetleri Volkan Hamdi Yolaçan
Advert

2021 yılı Mart ayında alınan İl Genel Meclisi Karar özetlerini Meclis Başkanı Zeki Erarslan şöyle açıkladı;

51. İl Genel Meclis Üyeleri Deniz SÜMER,Mesut ÜNAL ve Salih KOÇAK’ın tarafından müşterek imzaları verilen yazılı önerge doğrultusunda; İlimizde Tarımsal Sulama için yeterli suyun bırakılıp bırakılmadığı ve ırmak yatağında yeterli suyun bırakılıp bırakılmadığının tespiti ve çözüm yolları ile ilgili İlimizin haklarının savunulması ve ihtiyaç duyulan su miktarının sağlanması ile ilgili İnceleme ve Araştırma ile Göletler ve Su Ürünleri Komisyonlarınca tanzim edilen 26.01.2020 tarih ve 1 sayılı raporla ilgili İl Genel Meclisince alının 04.02.2021 tarih ve 43 nolu karar 6200 Sayılı DSİ Bölge Müdürlüğünün görevleri arasında olması nedeniyle 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10.maddesinde belirtilen İl Genel Meclisin Görevleri arasında bulunmadığından Valilik Makamınca Yeniden görüşülmek üzere iade edilmesiyle ilgili kararın geri çekilmesine karar verildi.

52. Sermayesinin tamamı Amasya İl Özel İdaresine ait olan Amasya Maden Turizm Tekstil Tarım Ürünleri Enerji ve Yenilenebilir Enerji Hizmet Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin sermayesinin artırılmasına ilişkin teklif incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

53 Amasya İli Merkez ilçesi, Bulduklu Köyü 105 ada 102, 101, 100, 99, 104 ada 8 parsel, Yuvacık köyü 104 ada 1 parsel ve Karasenir Mahallesi 102 ada 26, 27 nolu taşınmazların yapılaşma koşullarının değiştirilmesi doğrultusunda Askeri Alan olarak planlaması amacıyla hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

54. İl Genel Meclis Üyeleri Cahit ÇELİK ile Cemal BEYAZ’ın müşterek imzalarıyla Meclis Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda;İlimiz Gümüşhacıköy ilçesi Beden köyünden geçmekte olan Alören ve Beden köyünün ortak kullandığı yola istinat duvarının maliyetlerinin hesaplanarak, 2021 yılı bütçe imkanlar doğrultusunda konunun değerlendirilmesine, karar verildi.

55. İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KARADUMAN ile Gürkan ERKİŞİ’nin müşterek imzalarıyla Meclis Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda; İl Özel İdaresi tarafından araştırılarak kaç köyümüzde ihtiyaç olduğunun tespit edilmesine, maliyet hesaplarının çıkartılmasına, en ekonomik yöntemlerinin tespit edilmesine, konunun ileriki yıllarda bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilmesine karar verildi.

56. İl Genel Meclis Üyeleri Hasan Basri İNAN, Recep ŞEN ve Osman KARACA’nın müşterek imzalarıyla Meclis Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda; Amasya İli Suluova İlçesi Kutlu (Sinezi) köyü mücavir alanı içerisinde 105 ada 1 nolu parselin çöp yığın haline getirilen yerin temizlenmesine karar verildi

57. İl Genel Meclis Üyeleri Deniz SÜMER, Ahmet ÖZ ve Duran YETER’in müşterek imzalarıyla Meclis Başkanlığına verilen yazılı önerge doğrultusunda; Taşova Destek Orman Destek şefliğinden giden Kavaloğlu Şehli, Alçakbel ve Korubaşı köyleri gurup yolu üzerinde bulunan 3 yere menfez konulmasına karar verildi.

58. İl Genel Meclis Üyeleri Salih KOÇAK, Mesut ÜNAL ve Mustafa KÜRKÇÜ’nün müşterek imzalarıyla Meclis Başkanlığına verilen yazılı önerge doğrultusunda; Merkez Karaali köyünde köy girişinde yapılan taş duvar yıkıldığından 60-70 metre taş duvarın yerine istinat duvarı yapılmasına karar verildi

59. İlimiz Merkez ilçeye bağlı Aksalur ve Bağlıca köylerinde bulunan 2981 sayılı İmar Affı Kanunu hükümlerince tescil edilen köy içi taşınmazlardan; Aksalur köyünde 63 adet ,Bağlıca köyünde 39 adet taşınmazın satışının yapılmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere Plan Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

60. 2021 yılı İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait bütçe ödeneklerinin yılı içerisinde ödeneği yetmeyen bölümler arasında meydana gelecek her türlü ödenek ihtiyaçlarının bütçe içinde bir birimden diğer bir birime aktarma ve fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmaların yapılmasıyla ilgili idareye yetki verilmesine ilişkin teklif incelenmek üzere Plan Bütçe ile Hukuk ve İdari İşler Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

61. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereği hazırlanan (III) sayılı Cetvel (Dolu Kadro Derecesi Değişiklik Cetvelinde belirtilen unvan daki personellerin kadro derece değişiklikleriyle ilgili teklif incelenmek üzere Plan Bütçe ile Hukuk ve İdari İşler Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

62. İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet ÖZ, Deniz SUMER ve Duran YETER ’in müşterek imzalı yazılı önerge doğrultusunda; Taşova ilçesi Şeyhli, Alçakbel Korubaşı, Karlık ve Karamuk Köylerinin, Suluova İlçesi Ladik İlçesi ve Samsun iline gidilen yolun Amasya İl Özel İdaresi köyyolu ağına alınmasına ilişkin teklif incelenmek üzere Plan Bütçe ile Yol ve Ulaşım Hizmetler Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

63. İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin DURMUŞ ile Gürkan ERKİŞİ’nin müşterek imzalı yazılı önerge doğrultusunda; “Merzifon İlçesi Kıreymir köyündeki giriş yolu dar ve heyalana müsait durumda olanyerin Yol Şube Müdürlüğünce incelenerek istinat duvarı ve yol genişletmesi yapılarak kazaların giderilmesi ile ilgili teklif incelenmek üzere Plan Bütçe ile Yol ve Ulaşım Hizmetler Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

64. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 39.maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 41.maddesi gereğince hazırlanan 2020 yılı Faaliyet raporu Meclise sunularak kabulüne karar verildi.

65. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez de; Mehmetçik İlkokul ile Mehmet Varinli İlkokul,Ezinepazar Atatürk İlkokul-Ortaokul, Gümüşhacıköy ilçesinde Gümüş ilkokul ve Ortaokul, Merzifon ilçesinde Şehit Polis Halim Çalkan İlkokulun,Suluova ilçesinde; Zübeyde Hanım İlkokulu ve Saraydüzü mahallesinde

2129 ada 1 parselde bulunan İlköğretim alanında kalan boş taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine karar verildi.

66. İl Genel Meclis Üyeleri Hasan Basri İNAN, Recep ŞEN ve Osman KARACA’nın müşterek imzalarıyla verilen önerge doğrultusunda; İlimiz Merkez köyleri ve İlçelerimize bağlı köylerde uzaktan eğitim yapılan öğrencilerimizin kullandığı internet ağı yetersiz olması aksaklıkların giderilmesiyle ilgili İl Genel Meclis Üyeleri bilgilendirildi..

67. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına hazırlanan ön kabulden geçmiş Amasya Kültür Envanterinin Yenilenmesi ve Amasya’nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunması adlı projeler için İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanmak üzere eş finansman sağlanmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere Plan Bütçe ile Eğitim, Kültür Sosyal Hizmetler Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

68. Suluova TDİ Besi OSB müteşebbis Heyetinin Sağlık Koruma bandı mesafe değişikliği ile ilgili aldığı karar doğrultusunda; Sağlık Koruma Bandına ilişkin 1/5000 ölçekli kroki ve yapılması planlanan sağlık koruma bandı değişikliğini gösteren 1/5000 ölçekli 2 adet krokide belirtilen ve yazı ekindeki haritalarda alanın yapı kısıtı kararı ve bu alanın yapı yasaklı bölge olarak ayrılmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

69. İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin DURMUŞ ile Gürkan ERKİŞİ’nin müşterek imzalı önerge doğrultusunda; Merzifon ilçesi Aksungur köyü yolunun yenilenmesiyle ilgili teklif incelenmek üzere Plan Bütçe, Yol ve Ulaşım Hizmetler ve Köy İşleri Komisyonlarına havalesine karar verildi.

70. Suluova TDİ Besi OSB müteşebbis Heyetinin Sağlık Koruma bandı mesafe değişikliği ile ilgili aldığı karar doğrultusunda; Sağlık Koruma Bandına ilişkin 1/5000 ölçekli kroki ve yapılması planlanan sağlık koruma bandı değişikliğini gösteren 1/5000 ölçekli 2 adet krokide belirtilen ve yazı ekindeki haritalarda alanın yapı kısıtı yapı yasaklı bölge olarak ayrılmasına karar verildi.

71. 2021 yılı İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait bütçe ödeneklerinin yılı içerisinde ödeneği yetmeyen bölümler arasında meydana gelecek her türlü ödenek ihtiyaçlarının bütçe içinde bir birimden diğer bir birime aktarma ve fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmaların yapılması için idareye yetki verilmesine karar verildi.

Advert
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X