Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

Başkan Ferahoğlu, Amasya Belediyesinin 2020 Yılı Faaliyetleri İle ilgili Basın Açıklaması Yaptı

Amasya Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu Amasya Belediyesinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili basın açıklaması yaptı

Başkan Ferahoğlu, Amasya Belediyesinin 2020 Yılı Faaliyetleri İle ilgili Basın Açıklaması Yaptı
Başkan Ferahoğlu, Amasya Belediyesinin 2020 Yılı Faaliyetleri İle ilgili Basın Açıklaması Yaptı Volkan Hamdi Yolaçan
Advert

Amasya Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu Amasya Belediyesinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili basın açıklaması yaptı

Ferahoğlu Açıklamasında;

 

 

 

 

 

 

 

 


                 "Amasya hepimizin içinde yaşadığı güzide bir şehirdir. bu şehrin daha yaşanılır bir yer olması için hepimizin gerekli çabayı, hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.
         Kentimize yapılan güzel işleri, icraatları tüm samimiyetimizle alkışlarız; eksiklikleri de doğal olarak eleştiririz.
          Haliyle, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve odaların görüş, öneri ve eleştirileri; yerel yönetimlerin sağlıklı çalışmasında önemli bir yer tutacağı kanaatindeyiz.
          Yerelde ve genelde iktidara yürüyen cumhuriyet halk partisinin görüş ve önerilerinin, daha çok dikkate alınmasında fayda görmekteyiz.
           Bu nedenle, tespit ve önerilerimizi siz basın mensupları vasıtasıyla, halkımızla paylaşma lüzumunu hissettik.
           Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.  
           Çok kıymetli basın mensupları...
       

Amasya belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu incelenmiş ve yapılan incelemede; faaliyetlerin daha çok genel yönetim hizmetlerinin yapılmasına yoğunlaştığı, yatırım harcamalarının ise yeterince gerçekleştirilemediği sonucuna varılmıştır.
           -belediye başkanlığının gerçekleştirmiş olduğu bazı projeler ise,  aşağıda belirtilmektedir.
         *yavuz selim meydanı düzenlemesi ve hükümet köprüsü genişletilmesi tamamlanmıştır.
         *ataşehir ahmet çekin yaşam parkı projesi tamamlanmıştır.
         *serçoban evliyası bakım onarım ve peyzaj çalışması projesi tamamlanmıştır.
         *bisiklet yolu ve yaya yolu yapımları tamamlanmıştır.
         *yeşilkent meydan düzenleme ve bina yapımı projesi tamamlanmıştır.  
                     yapılan çalışmalar için amasya belediyesine teşekkür ederiz.
         *ancak, 2020 yılında yüzdelik oranlarla, yapılması planlanan projelerin birçoğunu değerlendirdiğimizde;    
         *akdağ suyu hes projesinin tamamlanma oranı %80 olarak planlanmış;
         *kayabaşı ges projesi %80 olarak planlanmış;                                          
         *göktürk köprüsü yapım oranı %50 olarak planlanmış;
         *şehcui düğün salonu proje tamamlanma oranı %50 olarak belirlenmiş;
          *10 adet akıllı durak projesinin tamamı planlanmış;
          *akdağ suyunun iyileştirilmesi ve içme suyu göleti projesi tamamlanma oranı %35 olarak planlanmış;  ancak, %20 si;  
           *ellibeşevler yeşilkent peyzaj düzenleme proje tamamlanma oranı %50 olarak belirlenmiş;                                      
         *teleferik projesinin tamamlanma oranı %40 olarak planlanlanmış;  
         *nostalji tramvay tamamlanma oranı %10 olarak planlanmış;
          *kızlar sarayı kremayerli asansör ve peyzaj çalışması projesinin tamamlanma oranı %100 olarak belirlenmiş;                                        
          *amasya kalesi cam teras projesinin tamamlanma oranı %50 olarak planlanmış;
         *belediye hizmet binasının büyütülerek beş yıldızlı otele dönüştürülmesi %40 oranında planlanmış;                                          
         *galericiler sitesinin tamamlanma oranı %50 oranında planlanmış;
          *ne yazık ki yukarıda belirtilen ve planlanan projelerin uygulamasına;  haliyle öngörülen oranlarına da ulaşamamıştır.
           değerli basın mensupları...
          *belediye başkanımızın seçimlerde vadettiği; alt yapısı ve yatırımcılarının hazır olduğunu belirttiği; kurulması planlanan yaklaşık 20 fabrikanın;  amasya halkından 2500 kişiye iş imkânı sağlayacağını; halkımızın ekonomik ve refah seviyelerinin artacağını beyan etmiştir. .
           *ancak iki yılı aşkın bir sürenin geçmesine rağmen, bu konularda herhangi bir girişim ve gelişme görülmemiştir.
          *amasya belediyesinde görülen en önemli sorunlardan birisi de ihaleler ve hizmet alımlarındadır.  
           *belediyenin yaptığı ihaleler de yeterince şeffaf davranılmamıştır. oysa sayın belediye başkanımız; ihaleleri açık yapacağını, gerekirse meydanda herkesin gözü önünde yapacağını beyan etmiştir. yapılan ihalelerin % 92'sinin pazarlık usulü ile yapılması bu anlamda bir çelişki oluşturmuştur.
          *ihale dosyalarının incelenmesi neticesinde; 2020yılında yapılan ihalelelerin;
           a)  -5 adet proje açık ihale ile yapılmış, kdv. dâhil toplam tutarı 8.055.759.70 tl. dir.
          -56 adet proje pazarlık usulü ile yapılmış; kdv. dâhil 28.624.844.90 tl. bedel ile işin verildiği tespit edilmiştir.-
           *özellikle yapım işleri ihalelerinin davetiye usulü kullanırak yapıldığı; sadece üç kişinin ihalelere davet edildiği; davet edilen kişilerin yaklaşık % 2 ile % 5 arasında kırım yaptığı tespit edilmiştir.
           *ihalelerde rekabet ortamının yaratılması için, ihalelerin davet şeklinde değil, açık ihale şeklinde yapılması; üç kişinin değil, daha çok kişinin ihalelere davet edilmesi gerekliliğidir.
        *yaptığımız bir başka tespitlere göre belediye;
            *2020 yılında planlanan yatırımların bir kısmını gerçekleştirmiştir.    
            *2020 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı,  önceki yılın ortalaması ile aynı olmuştur.                          
           *2020 yılı gelir bütçesi ortalaması, önceki yıllardaki gerçekleşme oranı olmasına rağmen; planlanan yatırımların yapılamaması,  performans programı ve bütçe ilişkisinin yetersiz olduğunu göstermektedir.              
            *hedeflenen yatırımların yapılamamasının gerekçesi;  daha çok ülkemizde yaşanan salgın hastalık olarak belirtilmiştir.    
            *cumhuriyet halk partisi olarak; amasya belediyesinin 2020 yılı faaliyetlerinin yeterli olmadığı kanaatine varılmıştır.
            sayın basın mensupları...
             *başkaca ve bazı idari konulara baktığımızda;
             *sermayesinin tamamı belediyeye ait olan aksav ltd.şti.'nin hem muhasebecisi ve hem de müdürü aynı kişinin olması ve tüm yetkilerin aynı kişide toplanması çelişkidir. ayrıca belediyenin % 100 ortağı olduğu şirkete atanan müdür ile ilgili, belediye meclisinden karar alınmamıştır.
             *fen işleri müdürü ve belediye başkan yardımcısının aynı kişi olması uygun değildir.
            *2019,2020 yıllarında hedeflenen bütçe ile yapılacak projelerin tamamlanmadığı, performans proğramı ile bütçenin birbiriyle uyuşmadığı görülmüştür. hal böyle olunca 2021 yılı tasarı bütçesi ile öngörülen projelerin tamamlanamayacağı aşikârdır.
            *belediyenin 2021 yılı tasarı bütçesi toplam 250.000.000.- tl.'dir.. bütçe ve borç ilişkisi belediyemizin en büyük zafiyetidir.
             amasya belediyesinin 2020 yılı sonu itibariyle;
            *kısa vadeli borçlar (2021 yılında ödenecek) 114.297.205.64 tl.
            *uzun vadeli borçlar 101.330.237.41 tl.
            *toplam borcu 215.627.443.05 tl. dır.
            *haliyle; 2019 yılı strateji ve performans programında da belirttiğimiz üzere; kısa vadeli borçların 2020 yılı tasarı bütçesinin 230.000.000.00tl tahmin edildiği düşünüldüğünde; kısa vadeli borçların bütçedeki payının oldukça fazla olduğu tespit edilmiş ve bu durum 2020 yılında yapılması düşünülen yatırımların yapılamayacağı anlamını taşıdığını öngörmüştük.  
            *performans programında belirlenen hedeflere ulaşılamamış; belediyenin hizmet götürmekte zorlanmış olması; bizleri öngörümüz ve tespitlerimizde haklı çıkarmıştır.
            *ayrıca mali, idari, işletme ve teknik konulardaki bazı tespitlerimizinde dikkate alınmasında zaruret görüyoruz.          
            *belediye başkanlığınca 11.06.2019 tarihli komisyon kararı ile saptanan; sözleşme ve ihale koşullarını ihlal eden 14 belediye işyeri ile ilgili alınan kararlara uyulmadığı; boşaltılmasına karar verilmesine rağmen, bu güne kadar hiç bir işlem yapılmadığı bilinmektedir.
             *belediyenin hazırladığı bir projesi için, unesco'dan ödül alındığı belirtilmiştir. paris'e ödül almak için bir heyetin gitmiş olmasına rağmen, özel bir kuruluş tarafından ücret karşılığı ödülün verildiği;  unesco'dan böyle bir ödülün alınmadığı tespit edilmiştir.
            *amasya belediyesinin abonesi olduğu ulusal bir gazeteye yıllık yaklaşık, 139.500.00 tl. ödediği; belediyenin çıkarttığı aylık bülten gazetesinin yıllık maliyetinin yaklaşık, 220.000.00 tl. olduğu tespit edilmiştir. basın yayın giderlerin özellikle amasya yerel basınına ayrılmasında,  gerekli hassasiyetin gösterilmesi kanaatindeyiz.
              *belediyenin kendi birimleri ile yapması gereken çim biçme, baca temizliği, kanalizasyon temizliği gibi işleri aksav ltd.şti. yerine; belediyenin kendi imkânlarıyla yapması gerektiği, tarafımızdan daha uygun görülmektedir.
              *2013 yılında belediye encümeni kararı ile 7897 m2 yerin özel bir şirkete verildiği; buranın halı saha olarak ticari amaçla kullanıldığı saptanmıştır. bu alanın yeni bir kararla halkımıza,  açık semt spor sahası olarak hizmete sunulması daha uygun olacaktır.
              saygı değer basın mensupları...
              amasya'mız için ayrıca çok önem arz eden başka bir konuda da tespitlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.
             *15.01.2021 tarihinde cumhuriyet halk partisi amasya merkez ilçe başkanlığı; amasya belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğüne yazdığı yazıda;
             a)- birinci derecede fay hattında bulunan imar sahalarında; konut ve işyerleri ile ilgili, deprem riski ihtimaline karşı, çalışmalarının yapılıp, yapılmadığını;  
             b- amasya'da toplam kaç adet binanın bulunduğu,  bu binalardan az hasarlı, orta hasarlı, yüksek hasarlı kaç âdetinin varlığı; binaların hasar guruplarına göre ayrımının yapıldığı;  hasarlı binalar için ne gibi önlemlerin alındığı;  
             c-amasya belediye başkanlığının deprem ve doğal afetlerle ilgili bir detay çalışmasının mevcut olup, olmadığı sorulmuştur.    
           *bu konularda bizlere ve kamuoyuna belediye tarafından herhangi bir bilgi ve belge aktarımı yapılmamıştır.
             *bilgilendirme ve bilinçlendirmenin amasyamız için büyük önem taşıdığının bilinmesini herkesce malumdur.  
             *cumhuriyet halk partisi olarak;  amasya belediyesi bünyesinde acil olarak kentsel dönüşüm ve deprem müdürlüğü kurulmasını öneriyoruz.
             *ilave olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve odalarla iş birliği içerisinde; siyaset üstü bir “eylem planı” ve proğramla; her an hayata geçirilebilecek araç, gereç, teçhizat ve projenin gerekli olacağını düşünüyoruz.  
               değerli basın mensupları...
              *sonuç olarak;  amasya belediyesinin 2020 yılı faaliyetinde;  tarafımızdan tespit edilen aksaklıkların, görüş ve önerilerin dikkate alınmasını bekliyor; istişare, uzlaşı, paylaşım ve dayanışma kültürünün; amasyamız için çok önemli olduğunu belirtmek istiyoruz.  
              *cumhuriyet halk partisi yöneticileri ve belediye meclis üyelerimizle birlikte yapmış olduğumuz amasya belediye başkanlığı 2020 yılı değerlendirme raporunu kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. " dedi.

Advert
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X