TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi : 05-05-2021 15:29   Güncelleme : 05-05-2021 15:29

OKA '2021 Yılı Teknik Destek Programı'nı ilan etti: 50 bin TL destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) “2021 Yılı Teknik Destek Programı”nı ilan etti. 50 bin TL'ye kadar destek sağlanacak.

OKA '2021 Yılı Teknik Destek Programı'nı ilan etti: 50 bin TL destek

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi poltika belgelerinde öncelklendirilen ve kurumsal kapasite ekskliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla OKA tarafından uygulanacak programla, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tak merkez kamu kurumlarının güçlendrilmes, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına katkı sağlanması, sivil toplumun ve özel kesimin güçlendrilmesi, ulusal stratejler, eylem planları le bölge plan ve programlarını uygulayıcı faalyetleri ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek dğer faalyetlern desteklenmes hedefleniyor. Teknik Destek Programı kapsamında OKA yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek; eğitim verme (Sadece uzaktan eğtim faalyetleri), danışmanlık sağlama, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama gibi kurumsal kapasite gelişitrici faalyetler destekliyor. Pandem koşulları nedeniyle bu programda yalnızca uzaktan (çevrm içi) eğtim yöntemiyle gerçekleştirlecek eğitmler desteklenebilecek. Sonuç odaklı programlara katkı sağlayacak alanlarda sunulacak başvurular önceilkli Bu program kapsamında OKA tarafından 2021-2023 yıllarında uygulanacak sonuç odaklı programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak alanlarda sunulacak başvurular desteklenebilecek. Bu doğrultuda projelerin "Bölgede Sağlık Endüstrsinin Geliştirilmesi ve Yerl Üretim İmkanlarının Artırılması", "Kültür ve Doğa Turizm Ekseninde Şehirlerin Markalaşması ve Öneml Destnasyonların Tanıtılması", "Bölgede Katma Değerl Üretim ve İhracat Altyapısının İyleştrilmesi" ve "Akıllı Tarım ve Biyolojk Mücadele, Geleneksel El Sanatlarının Gelştrilmesi, Kadın Kooperatflerinin Güçlendrlmesi ve Sosyal Giirşmcilk, Kaynak Verimllği" alanlarından en az biriyle doğrudani lgilii olması gerekyor. Aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıklı başvurular aröncelkli olarak desteklenecek. 50 bin TL'ye kadar destek sağlanacak 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında OKA eğtm hizmet için azami 15 bin TL, danışmanlık ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama teknik destek talepler için azami 35 bin TL, organze sanaiy bölgeler, ticaret ve sanayi odaları, teknoloji geliştrme bölgeler, iş geliştrme merkezi vb. çatı kurum/kuruluşların başvuru sahibi olduğu ve birden fazla kar amacı güden gerçek veya tüzel kişlğe sunulacak danışmanlık hizmetlerin içeren teknik destek talepler için azami 50 bn TL destek sağlayacak. Program 1 Mayıs-28 Ekim 2021 tarihler arasında başvuruya açık olacak. Detaylı bilgiye ajansın kurumsal web stesinden ulaşılabiilyor