GÜNCEL
Giriş Tarihi : 21-10-2021 09:12

  Güncelleme : 21-10-2021 09:22

Otopark yönetmeliğinde düzenleme, 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, yeni yapılacak 250 metrekareden az arazisi olan binalarda otopark ihtiyacı, bölge otoparklarından veya yol boyu otoparkı ile cep otoparkı yöntemleriyle karşılanacak.

Otopark yönetmeliğinde düzenleme, 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapılacak konutlarda otoparklarla ilgili yeni düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Otopark Yönetmeliği'ne eklenen düzenleme şöyle:

"Afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı karşılanmadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25'inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanır. Bu yapılara ait otopark yerleri bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanır.

 

YOL BOYU OTOPARKI VE CEP OTOPARKI GİBİ YÖNTEMLER DEVREDE

Bu yapıların, bölge otoparkları yapılıp yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici olarak idaresince sağlanır ve bu husus belirtilmek suretiyle yapı kullanma izin belgesi verilir.

Bu şekilde sağlanacak parklanma düzenine ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar idaresince belirlenir. Otopark bedelinin kalan yüzde 75'i bölge otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilir ve bu konuda tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılır."

Resmi Gazete,Son dakika

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-12.htm