05 com tr Haber | Amasya Gazetesi - Son Dakika
HV
12 NİSAN Cuma 18:39

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ BAŞVURULARI BAŞLADI…

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

AMASYA
Giriş Tarihi : 05-01-2024 13:08
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ BAŞVURULARI BAŞLADI…

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Başvurular 03 Ocak 2024 – 19 Şubat 2024 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

​Yatırım Nitelikleri:   Yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonunu kapsayan projelere hibe desteği sağlanacaktır.

 Ekonomik Yatırım Konuları:

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

1. Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yatırımlar

2. Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar

3. Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar

a. Kırmızı et ve kanatlı eti parçalama ile mamul madde üretimi

b. Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

c. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derileri ile küçükbaş hayvanların yapağılarının işlenmesi

d. Süt ve süt ürünleri

- Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

- Süt toplama merkezleri  

e. Arı ürünlerinin işlenmesi

4.Tarımsal ürünlerin depolanması

a. Çelik silo

b. Soğuk hava deposu

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar.

a.  Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar

b.  Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar

c.  Damızlık hayvan yetiştiriciliği

d.  Büyükbaş besi işletmeleri

e. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar

f. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar

g. Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar

h. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar

ı. Kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına Yönelik Yatırımlar

Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

a) Denizlerde Yetiştiricilik  

b) İç sularda yetiştiricilik

c) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yetiştiricilik

Hayvansal Ve Bitkisel Orjinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

a) Hayvansal orijinli gübreler

b) Bitkisel orijinli gübreler

Hibeye Esas Proje Tutarı:

-Yeni tesis başvurularında, 14.000.000 TL,

-Tamamlama başvurularında 12.000.000 TL

-Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 10.000.000 TL

 -Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 3.001.000 TL'dir.

-Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları:

1)  Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

 Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

a. Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar

b. Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar

c. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

d. Süt toplama merkezleri

Tarımsal ürünlerin depolanması

a. Çelik silo

b. Soğuk hava deposu

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

a. Tarımsal üretime yönelik ahır ve ağıl yatırımları

b. Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar

c. Yağmur hasadı için jeomembran gölet yapımı

ç. Kültür mantarı

d. Yenilenebilir enerji tesisleri yapımı

2) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

3) Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım uygulamaları),

4) El sanatları ve katma değerli ürünler,

5) İpek böceği yetiştiriciliği,

6) Su ürünleri yetiştiriciliği,

7) Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkları,

8) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

Hibeye Esas Proje Tutarı:

-Hibeye esas Proje üst limiti 3.000.000 TL

-Hibeye esas proje tutarı alt limiti 100.000 TL

-Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Başvuru Zamanı:

Başvurular 03 Ocak 2024-19 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecektir.

Bilgi:

Tarım ve Orman Bakanlığı                         www.tarimorman.gov.tr

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü              www.tarimorman.gov.tr/TRGM

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü    amasya.tarimorman.gov.tr​

Uygulama Rehberi:  https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1921/Kirsal-Kalkinma-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-Programi-2023-2024-Basvuru-Donemi-Tarima-Dayali-Yatirimlar-Uygulama-Rehberi-Yayinlanmistir 

Başvuru:  https://hibedestek.tarimorman.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx?tip=3

Erhan GÜNDÜZErhan GÜNDÜZ

YORUMLAR
Reklamı Geç
Advert