Milyonlarca çalışan dört gözle Türk İş Kanunu’nun çalışma saatleriyle ilgili alacağı kararı bekliyor. Mesai saatleri düşürülecek mi? yoksa olduğu gibi mi kalacak? İşte mesai saatleriyle ilgili alınan yeni kararlar.

Türk İş Kanunu çalışma saatleriyle ilgili harekete geçti ve yeni kararlar alındığı gündeme geldi. Alınan kararla ilgili elde edinilen bilgilere göre, hükümet milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren kanunda yapacağı değişiklikle, çalışma saatlerinden, ücretlerine, yıllık ve haftalık tatillerden, esnek çalışmaya kadar birçok konuda çalışanı merkeze alan düzenlemelerin yapılacağı ortaya çıktı.

ÇALIŞMA SAATLERİ AZALIYOR

Yapılacak olan değişiklikler kapsamında milyonlarca çalışan ilk olarak çalışma saatleriyle ilgili alınacak olan kararı merak ediyor. İş Kanununda şuan da haftalık 45 saat olan çalışma saatinin 40 saate indirilmesi gündemde.

Bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatleri de azaltılacak. Yeni düzenleme çalışan odaklı olacak. Çalışan güçlendirilecek, dağınık mevzuat bir arada toplanacak. Fazla çalışma ücretlerine ilişkin katsayının bir yerde yüzde 50, bir başka yerde yüzde 25 olması gibi dağınıklıklar giderilecek.

BASIN VE DENİZ KANUNU DEĞİŞECEK

Anayasa’nın öngördüğü hükümlere ek olarak, iş hayatındaki mevzuat karmaşası ortadan kaldırılacak. 2003 tarihli İş Kanunu, 1952 tarihli Basın İş Kanunu ve 1967 tarihli Deniz İş Kanunu’nda değişiklikler yapılacak. Türk İş Kanunu’nda haftalık çalışma süresi 45 saatken, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’nda bu süre 48 saat. Basın İş Kanunu’na tabi olanlar işe iade davası açabilirken, Deniz İş Kanunu’na tabi olanlar bu hakkı elde edemiyorlar. Farklı yasalardaki düzenlemeler, tek bir temel olan Türk İş Kanunu çatısı altında birleştirilerek bütüncül bir yapı oluşturulacak. Yeni hak kategorileri düzenlemelere eklenecek ve mevcut haklar korunacak. Hükümet kaynakları, çalışan haklarının düzenlenmesinin ve geliştirilmesinin işletmeleri de güçlendireceğini belirtmektedir.

HEM ÇALIŞAN HEM İŞLETME GÜÇLENECEK

Konu hakkında konuşan hükümet kaynakları yapılan çalışmada merkeze çalışanın konulacağını, bu sayede işletmelerin de güçlenip gelişeceğini ifade ediyor. Hükümet kaynakları “Çalışan güçlendirilirse işletme gelişir, işveren gelişir. Çalışan güçlendirilmiyorsa, istediğiniz kadar yasal düzenleme yapın, işletmeyi değiştirin, ilerleme kaydedilmiyor. Yapılacak düzenlemelerde, çalışanların vasıflarının gelişmesine ilişkin yeni hükümler konulacak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda “Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz” demişti. Muhalefet de haftalık çalışma saatinin 37,5 saate düşürülmesi için TBMM’ye kanun teklifi sunmuştu.