Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün, son zamanlarda yaşanan yerel seçim süreci ve sonuçları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ölgün, demokratik yerel yönetim anlayışına uygun politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

31 Mart yerel seçim sürecinde, seçim yasaklarının yok sayılması, antidemokratik uygulamaların yaşanması ve hukuksuzlukların göz ardı edilmesi gibi pek çok olumsuz durumun yaşandığını belirten Ölgün, seçim sürecinin eşitsiz ve adaletsiz koşullarda gerçekleştiğini dile getirdi. Bu durumun, siyasi iktidarın merkezi ve yerel politikalarına güçlü bir itiraz şeklinde sonuçlandığını ifade etti.

Yerel seçimlerin, halkın değişim isteğinin somut bir göstergesi olduğunu belirten Ölgün, özellikle yaşanan hukuksuzluklara ve anti demokratik müdahalelere rağmen birçok belediyenin el değiştirdiğini söyledi. Ancak, hukuksuzluk ve anti demokratik uygulamaların seçim sonrasında da devam ettiğini vurguladı. Ölgün ayrıca, eğitim alanında yaşanan sorunlara da değindi. Kamusal eğitimin piyasa merkezli politikalar nedeniyle büyük bir çöküş yaşadığını belirten Ölgün, eğitimin siyasi iktidarın ideolojik ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmeye çalışıldığını dile getirdi. Bu durumun çocukları ve gençleri özgürleştirmek yerine "tek tip" bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Eğitim Sen olarak, yerel yönetimlerin demokratik bir şekilde halka hizmet etmesini talep ettiklerini belirten Ölgün, yerel yönetimlerin eğitim alanındaki politikalarının önemine dikkat çekti. Çocukların eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanması ve herkes için eğitim hedefinin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yerel yönetimlerin toplumun çeşitli kesimleriyle iş birliği yaparak eğitimin niteliğini arttırması gerektiğini ifade etti.

Son olarak, Ölgün, yerel yönetimlerin eğitimde yaşanan sorunlara karşı duyarlı olması gerektiğini ve bu sorunlara çözüm bulmak için adımlar atması gerektiğini belirtti.