Çambükü köyüne OSB yapılması için mera alanları vasıflarının değiştirilmesi kararı iptal davası ilk derece İdare Mahkemesince reddedilmişti.

Köy avukatlarından Selim Saray’ın yaptığı açıklamada; reddedilen ilk derece mahkemesi kararı, İstinaf Mahkemesine kaldırılmıştı.

Kaldırma gerekçesi olarak meraların 4-5 bölümlerinde 1 metre karelik çitler çekilerek 2024 yılının güz ayından 2025 yılının yaz aylarına kadar korunması, korunduktan sonra tespitlere göre karar verilmesi dile getirmiştir.

Hem mera vasıflarının değiştirilmesi kararının iptali yüksek muhtemel olduğundan hem Çambükün’de OSB yapılması için değiştirilen çevre düzeni planının iptal edilmiş olması hem de en önemlisi Çambükü köylümüze yaşanacak alan kalmaması dolayısı ile hazır merhametsiz ve vicdansız eski Belediye başkanı Bayram Öztür’ün kaybetmesi ve de iyi niyetine kefil olduğum Yeni Belediye başkanı sayın Ömer Özalp’ın yeni başkan olması sebebiyle ivedi olarak 2015 yılında yapılan ve kesinleşen çevre düzen planına uygun yer ve nitelikte OSB sürecine geçilmesi memleketimizin faydasınadır.