Kurak bir yıl yaşadığımız 2024 yılında tarımsal sulamada Amasya ve Ladik bölgelerinde önem arz eden baraj ve göllerin doluluk oranları belli oldu.

Yedikır Barajı Aktif Doluluk Oranı %36 (22.530.000 m3)

Ladik Gölü Aktif Doluluk Oranı %38 (19.300.000 m3)

Amasya Valiliğinden Duyuru

Devlet Su işleri genel müdürlüğü tarafından hazırlanan 2024 yılı depolamalı sulama tesisleri kuraklık analiz raporunda belirtildiği üzere, Yeşilırmak havzası Ekim 2023 Nisan 2024 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %9.8 oranında daha az yağış düşmüştür.

 Yağışların az olması sebebiyle hububat ürününe su verilmiş ve 1. sulamaları yapılmıştır. Nisan ayı itibariyle Suluova ilçemize sulama suyu temin eden,

Yedikır barajı aktif doluluk oranı %36 (22.530.000m3)

Ladik gölü aktif doluluk oranı %38 (19.300.000m3)dür.

   2024 yılı kuraklık eylem planına göre Yedikır barajı ve Ladik Göletin’den beslenen tarım havzalarında kısıtlı sulama yapılması gerekmektedir.

 Bu kapsamda Ekim dönemi olma sebebiyle üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması adına sulama ihtiyacı çok olan Mısır yerine ayçiçek ekimini tercih etmelerini daha faydalı ve verimli olacağı öngörülmüştür.