Kıdem tazminatı konusunda önemli bir değişiklik meydana geldi. Artık böyle istifa edenler, tazminatlarının tamamını alma hakkına sahip olacak.

  İş hayatında sıkça karşılaşılan bir sorun, iş değişikliği sırasında istifa edenlerin kıdem tazminatlarını kaybetmesidir. Fakat son yıllarda İş Kanunu'nda yapılan düzenlemeler ile çalışanlar, belirli şartları sağlayarak kıdem tazminatlarının tamamını alma hakkı kazanabiliyor. Bu şartlardan birini sağlıyorsanız, tazminat alabilirsiniz.

  Kıdem tazminatı, işçilerin çalıştıkları süre boyunca kazandıkları kıdemin karşılığı olarak işten çıkarma veya emeklilik durumlarında almaya hak kazandıkları ücret olarak tanımlanıyor.

  Bir şirkette beş yıl süreyle istihdam edilen bir çalışan, beşinci yılın sonunda işten çıkarıldığında, son aldığı aylık ücretin brüt miktarının beş katı tutarında bir tazminat alma hakkına sahiptir. Bu tazminat, bazı durumlarda önemli bir finansal desteğe dönüşebilirken, çalışanın istifasıyla işten ayrılması durumunda işveren, tazminat ödememe hakkını kullanabiliyor.

BU ŞARTLARI SAĞLAYANLAR İSTİFA ETSE DE TAZMİNAT ALABİLECEK

Son yıllarda yapılan değişikliklerle İş Kanunu, çalışan haklarını korumada daha da güçl hale geldi. Bu değişiklikler sayesinde, geçmişte yaşanan ihlallerden etkilenmiş olsanız dahi, istifa ederek kıdem tazminatınızı eksiksiz alabilirsiniz.

Çalışma hayatınız boyunca bu durumlardan birini yaşadıysanız, işyerinizden istifa etme ve tüm haklarınızı talep etme hakkınız bulunuyor.

Maaşınız zamanında yatmadıysa,

Fazla mesai ücretleriniz eksik veya geç yatırıldıysa,

İşyerinde bir üst kademedeki kişi tarafından baskı veya mobinge maruz kaldıysanız,

Maaşınızın bir kısmı hesabınıza yatırılmıyor, bir kısmı da elden "prim" adı altında veriliyorsa,

Yıllık izin veya resmi tatillerde izin haklarınız kullandırılmıyorsa

SAĞLIK GEREKÇESİYLE İŞTEN AYRILMALAR DA TAZMİNAT HAKKINA NEDEN OLABİLİYOR

Bu maddelerin dışında, tıpkı askere gidecek bir kişinin tam tazminat alması gibi, sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılan bir kişi de kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

Örneğin, bir çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak çalışan bir işçi, bir doktordan 'gürültülü bir ortamda çalışması tavsiye edilmez' şeklinde bir rapor aldığında, mevcut işine devam edemeyeceğini belirterek tazminat hakkı talep edebiliyor.