Başkan Sevindi, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla, UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs günü “Müzeler Günü” ilan edilmiştir. 1982 yılından beri ülkemizde 18-24 Mayıs tarihleri arasında “Müzeler Haftası” olarak kutlanmaya başlanmıştır. Müzeler; sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin korunup sergilendiği, tanıtıldığı ve gelecek kuşaklara aktarıldığı yerlerdir. Bu bağlamda; insanlığın geçmişine ait antik materyalleri, bunların bulunduğu çevreyi araştırır ve korur. Elde edilenleri halka sunarak halkı eğitmeyi, eğlendirmeyi geliştirmeyi amaçlar.

   Müzeler, toplumun hizmetinde sürekli ve kalıcı olan, kâr amacı gütmeyen kurumlardır ve bu kurumların işlevlerini toplama, belgeleme (arşivleme), koruma (bakım - onarım) sergileme ve eğitim olmak üzere, beş ana başlıkta toplayabiliriz. Müzeler; kültür varlıklarını saklar ve onları bizim için muhafaza eder. Ama asıl koruma gelecek nesillerin yani çocuklarımızın kültürlerine sahip çıkarak onları korumasıdır. Müze ziyaretleri, çocuklara kültürel değerlerimizi tanıtma, onları benimsetme ve aynı zamanda koruma bilinci edinmelerine de katkı sağlayarak, geçmişle aramıza köprüler kuran, bizleri tarihi bir yolculuğa çıkaran ve tarihin yaşayan tanıklarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, tarih ve kültür mirasımızın korunmasında görev alan, insanlık mirasını koruyan müze çalışanları başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın “Müzeler Günü” nü ve “Müzeler Haftası’nı” kutluyorum” dedi.