Milli Eğitim Bakanlığı, haftalık okul süresinin dört güne indirilmesi yönündeki uzun süredir devam eden tartışmalar doğrultusunda önemli bir adım atmayı planlıyor.

  İddialara göre, bu değişiklik için bir pilot uygulama başlatılacak ve bu kapsamda Ankara ve İstanbul’dan 10 pilot okul seçilecek. Pilot uygulama, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı boyunca devam edecek ve elde edilen verilerin analiz edilerek eğitime etkilerinin değerlendirilmesi hedefleniyor.

  Pilot okullarda yapılacak bu deneyimlerde, öğrenci başarısı, motivasyonu ve ders içi etkileşim gibi faktörler dikkatle incelenecek. Bu analizler sonucunda elde edilecek veriler, haftalık okul süresinin dört güne indirilmesinin eğitim üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini belirlemekte yardımcı olacak.

  Pilot uygulama olumlu sonuçlar verdiği takdirde, bu değişiklik Türkiye genelindeki tüm okullarda uygulanabilir hale gelecek. Ancak kesin bir karar alınmadan önce pilot uygulamanın sonuçları ve etkileri detaylı bir şekilde değerlendirilecek.