Özellikle babadan veya diğer aile büyüklerinden kalan miras hisseleri üzerinde değişiklik yapıldı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, miras paylarının kardeşler arasında devri süreci önemli ölçüde hızlandı.

 Önceden var olan kısıtlamalar ortadan kaldırıldı. Artık kardeşler arasında miras paylaşımı yazılı olarak yapılabilir ve karşılıklı imzalanmasıyla geçerlilik kazanabilir. Miras paylaşımlarında noter onaylı sözleşmeye ihtiyaç duyulmuyor.

  Hisseli tapu sahibi olan vatandaşlar için tapu satışı sürecinde değişiklikler getirildi. Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapuda hazır bulunması gerekiyor.

 Bu süreçte Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin tamamlanması, sınırların belirlenmesi ve parsellerin tespit edilmesi gerekiyor.

 Hisseli tapuların bölüşülmesi için tapuda tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması önemlidir. Bu süreçte, hissedarlar tapuda bulunamazlarsa avukata vekalet verebilirler.

Satış işlemi tamamlandıktan sonra hisse sahiplerine düşen paylar kendilerine ödenir.

 Bu yeni düzenlemeler, miras kalan mülklerin veya diğer varlıkların kardeşler arasında daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşılabilmesini sağlanıyor.