İlçemizde önemli beldelerimizden olan Uluköy ( Sonusa)’de 16. Yüzyılda Sinaneddin Yusuf ( Lala Sinan Paşa) tarafından yaptırılan ve bölgemizde onca depremlere rağmen ayakta duran Sinan Paşa hamamı bakımsızlık yüzünden yıkılmaya yüz tuttu.

Tarihi hamamın günümüzdeki hali içindeki kazan odası tamamen yıkılmış durumda ve enkazı o haliyle orada atıl durumda. Hamam içinde hamam kapısı kırılmış, göbek taşı, ve sıcak odalarda enkaz kalıntıları hamamın iç mimarisine zarar vermiş durumda.

Yetkililerden hamam için acil olarak restorasyon çalışması başlatmasını ve hamamın tarihi olarak günümüze tekrar kazandırmasını diliyoruz.

  Sinanpaşa Hamamı, Osmanlı dönemindeki Uluköy Nahiyesinin merkezi olan ve Kurşunlu Caminin güney batısında günümüzde Uluköyün güney doğusunda yer almaktadır. Sinaneddin Yusuf tarafından 1551-71 yılında, 16.yüzyılda inşa ettirilmiştir. Hamam klasik Osmanlı hamam mimarisi plan tarzında inşa edilmiş olup, üzeri büyük bir kubbe ile örtülü soyunmalık mekanı buradan ılıklık mekanına, bu bölümden sonra ise sıcaklık bölümüne geçilmektedir. Bu bölümün yan tarafında da külhan bölümü yer almaktadır.

Sinan Paşa Kimdir ( Lala Sinan Paşa)

Sinan Paşa o zamanlar Sonisaya bağlı, olan Bidevi köyünde doğmuş olup, Şeyh Hüsameddin dedesinin adı İlyas’tır. Zembilli Ali Cemali ve Hoca Hayrettin Efendiden ders almıştır. Müderris çıktıktan sonra 946-1539’da Halep Mollası olmuş, Bağdat Valisi Üveys Paşayı teftişe gönderilmiş, orada Bağdat kadısı Niksarlı Mustafa Efendi ile birlikte çalışmıştır. Teftiş neticesi paşayı azlettirmiştir. Halep’ten sonra Şam memuriyetine tayin olmuştur, sırasıyla Bursa, Edirne ve İstanbul kadılıklarında çalışmıştır. 1551 yılında Anadolu kazaskeri iken azledilmiştir.