Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak olan değişikliklerle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı, yeni düzenlemeleri Meclise sunacak. Öğretmen olmanın şartları tamamen değişiyor.

 Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki köklü değişiklikleri içeren bir teklifi TBMM’ye sunacak.

  Önerilen kanun değişiklikleri arasında, öğretmen adaylarının eğitim sürecinin yeniden düzenlenmesi ve atanma şartlarının belirlenmesi gibi ayrıntılar da yer alıyor.

  MEB tarafından yapılan açıklamalara göre, hayata geçirilecek olan yeni düzenleme kapsamında öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada, mevcut öğretmen yetiştirme sürecindeki eksiklikleri gidermek böyle bir kararın alındığını bildirdi.

   Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri de artık Akademi bünyesinde düzenlenecek. Bakanlık, bu eğitim sürecini eğitim fakülteleri ile iş birliği içinde yürüteceklerini de sözlerin ekledi.

ÖĞRETMENLERE EK EĞİTİM İMKANI

Hayata geçirilmesi planlanan kanun teklifinde ayrıca, mevcut öğretmenler için de düzenlemeler yapılacak.

  Öğretmenlerin sürekli olarak değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla, yeni bir eğitim planlaması uygulanacak. Okullarda yapılan denetimler sonucunda yetersiz bulunan öğretmenlere ek eğitim verilecek ya da genel idare hizmetine alınabilecek.

  Kısa bir süre sonra TBMM’ye sunulacak olan bu yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin niteliğinin ve eğitim standartlarının yükseleceği öngörülüyor.