KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 06-06-2021 08:11   Güncelleme : 06-06-2021 08:11

Menekşe’den LGS sınavı uyarıları

6 Haziran’da yapılacak olan Liseye Geçiş Sınavı için uzmanlar sınavda yardımcı olabilecek önemli noktaları belirtti.

Menekşe’den LGS sınavı uyarıları

6 Haziran’da yapılacak olan Liseye Geçiş Sınavı için uzmanlar sınavda yardımcı olabilecek önemli noktaları belirtti.

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran’da yapılacak. Öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Sınavın birinci oturumu 9.30’da başlayıp 10.45’te bitecek, ikinci oturum ise 11.30’da başlayıp 12.50’de bitecek. Sınav sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde ilan edilecek.

Amasya Önem Kurs Merkezi Rehber Öğretmeni Mehmet Menekşe, öğrencilerin deneme sınavlarında elde ettikleri deneyim ve kazanımlar doğrultusunda bir sınav taktiği uygulanmasının daha etkili olacağını belirtti.

Rehber Öğretmen Menekşe hangi ders ile sınava başlanacağına o anda karar vermek yerine, tüm yıl boyunca deneme sınavları sonucunda ulaşılan en rahat ve en hızlı soru çözme sıralaması uygulanmasının daha yararlı olacağının altını çizdi. Rehber Öğretmen Menekşe “Sınav başarısının anahtarı süreyi doğru ve etkili kullanmaktan geçmektedir. Verilen sürede en çok doğru yapan öğrenciler başarılı olacak. Cevabından emin olunmayan sorular işaretlenmemeli, 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü unutulmamalı. Sınavlar öğrencileri sıralamak için var. Bu yüzden uzun, zor ve karmaşık soruları yapan değil, neti fazla olan öğrenci sıralamada üstte yer alacak. Sorularda gereksiz yere zaman harcamamak gerekir” dedi.

Amasya Önem Kurs Merkezi Rehberlik Öğretmeni Menekşe sınav ile ilgili şu uyarılar yaptı, “TÜRKÇE: Milli Eğitim Bakanlığı, salgın koşullarında geçirilen öğretim yılı nedeniyle Türkçe müfredatında daralmaya gitme kararı aldı. Bu durum, içinde hem avantaj hem de dezavantaj barındırmaktadır. Sözel mantık - muhakeme olarak adlandırdığımız soru tiplerinde öncüllerde verilen tüm bilgileri dikkatlice kullanmaları ve kullanılan bilginin yanına bir işaret koymaları, soruları çok daha kolay ve dikkatli çözmelerini sağlayacaktır. Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam ve Paragrafta Anlam sorularını çözerken sözcükleri ve söz öbeklerini, mutlaka kullanıldığı cümlede kazandığı anlamla ele almalı; sadece altı çizili olan ifadeye değil, metnin tümüne bakılarak yorum yapılmalıdır. Soruları çözerken öğrencilerin kendilerine verilen bilgileri doğru ve dikkatlice kullanmaları gereklidir. Sadece önemli ifadelerin altını çizmeleri, soruyu doğru kavramalarını kolaylaştıracaktır. Öğrencilerin zorlandıkları, o an kavrayamadıklarını hissettikleri sorularda zaman kaybetmemeleri, soruyu işaretleyip boş bırakarak soruya daha sonra yeniden dönmeleri doğru olacaktır. 

MATEMATİK: LGS’de matematik bölümü için hazırlanan sorular giderek güncel hayata daha uygun, iyi analiz gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular; iyi okuma, doğru anlama, doğru yorumlama ve işlem bilgisi içeren sorular olmakla beraber bu yıl yapılan açıklamalarda işlem becerisi yüksek soruların ağırlıkta olacağı bilgisi paylaşılmıştır. Bu noktada işlemlere belki daha çok süre ayırmak gerekebileceği için öğrencilerimiz soru metinlerini dikkatle okumalı ve yalnızca önemli kısımlarının altını çizerek ilerlemelidir. Soru köklerinde bulunan “en az, en çok, rasyonel sayı, doğal sayı, olabilir, olamaz” gibi ifadelere özellikle dikkat edilmelidir. Öğrenciler takıldıkları sorularda zaman kaybetmemeli, daha sonra dönmek üzere soruyu boş bırakarak berrak bir zihinle diğer soruya geçmelidir. Bu gibi durumlarda geri sayım yapmak ya da bazı kelimeleri tersten okuyarak birkaç saniye zihnini başka bir eylemle meşgul etmek öğrencinin işine yarayabilir. Öğrenciler, soru ile yapılması gereken işlem arasında bağ kuramadığı takdirde üst bilgileri tekrar okuyarak yardım almalıdır. 

FEN BİLGİSİ: Sorularda dersin kazanımlarını bilmenin yanında okuma ve anlama yeteneğinizin de gelişmiş olması gerektiğinin farkına varacaksınız. Fen Bilimleri dersinin çoğu sorusu Türkçe paragraf sorusuna benzemektedir. Bunun için sorularda verilen bilgilerin tamamını iyi okumanız gerekir. Sadece sorunun kökünü okuyarak soruları cevaplamaya geçmeyiniz. Tablo, grafik ve deney sorularında verileri dikkatlice değerlendirdikten sonra soruyu cevaplamaya geçiniz. 

Her zaman için unutmayınız sınavlar öğrencileri sıralamak için vardır. Bu yüzden uzun, zor ve karmaşık soruları yapan değil, neti fazla olan öğrenci sıralamada üstte yer alacaktır. Bu da bize sorularda gereksiz yere vakit harcamamız gerektiği bilgisini vermektedir.

SINAV ANINDA:  Kitapçığın tüm sayfaları kontrol edilmeli. Cevabından emin olunmayan sorular işaretlenmemelidir. (3 yanlış 1 doğruyu götürüyor.) Sınavdan erken çıkmamalı, süre sonuna kadar kullanılmalı.  Sınavda, sadece o an çözülen soruya odaklanılmalı. O an için çözülemeyen sorulara daha sonra dönmek için yanına bir soru işareti konulmalı ve o soru geçilmeli. Her testte “kolay, orta, zor” seviye sorular olabilir. Zor sorularda paniğe kapılmamalı ve her soruya şans verilmeli. Her bir soru için tüm şıkları okumak sizi “daha doğru” olan cevaba götürür. Sınav anında süre kontrol edilmeli.” Diye konuştu.