Amasya Haber Merkeziniz - 05.com.tr
HV
01 TEMMUZ Cuma 03:03

Hekimler 3 günlük iş bıraktı

Amasya’da hekimler özlük haklarının iyileştirilmesi için 3 günlük iş bırakma grevine başladılar.

RÖPORTAJ
Giriş Tarihi : 14-03-2022 23:30
Hekimler 3 günlük iş bıraktı

Amasya’da hekimler özlük haklarının iyileştirilmesi için 3 günlük iş bıraktı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma hastanesinin önünde toplanan Tabip Sen, Hekimler Birliği Sendikası ve Hekim Sen Sendikalarına bağlı hekimler hem tıp bayramını kutladı hem de özlük haklarının iyileştirilmesi için 14-15-16 Martta iş bıraktıklarını açıklayarak, taleplerini dile getirdiler.

Tabip Sen Amasya İl Temsilcisi Patoloji Uzmanı Esin Seren Dirken, Hekim Sen, Tabip Sen ve Hekim Birliği Sendikalarının taleplerini dile getirerek, “Hastane, ASM, ADSM'lerde güvenliğin gerçek anlamda sağlanması için güvenlik görevlileri ve gerekli araç, cihaz gibi donanım yeterli sayıda bulunmalı ve kurumlara kontrollü giriş sağlanmalıdır.  Şiddete karşı mücadelede daha etkin, caydırıcı yaptırım ve usuller TCK ve CMK’da yer alacak şekilde düzenlenmeli, cezası kesinleşen failler sağlıkla ilgili sosyal güvenlik hakkından mahrum bırakılmalıdır. Malpraktis davalarında hekimler de hakimler gibi güvence altına alınmalıdır. Kast unsuru olmadıkça, hekim hapis cezası ile yargılanmamalı ve tazminat hekime rücu edilmemelidir. Tüm hekimler arasında eşit işe eşit ücret anlayışı sağlanarak, aynı eğitim düzeyindeki hekimlerin statü farklılıklarından doğan ücret ayrımları kaldırılmalıdır. Genel bütçeden ödenen ve emekliliğe yansıyan tek kalem maaş düzenlenmeli ve bu maaş en az kıdemli tabip albay veya 1’inci dereceye ayrılmış 10 yıllık hâkim ve savcı maaşı düzeyinde olmalıdır. Hekimler/diş hekimleri izinli oldukları dönemlerde döner sermaye hak kaybına uğramamalıdır. Branşlar arasında döner sermaye dağıtımında adaletli ve rekabetçi olmayan bir dağıtım planlaması yapılmalıdır. Nöbet ücretleri, güncel nöbet ücretlerinin en az 4 katı olarak ödenmeli ve özellikli birim farkı buna uygun olarak düzenlenmelidir. 8 saatin üzerindeki nöbetler ve icap nöbetleri %50 artırımlı olarak ödenmeli, gece mesaileri gündüz mesailerinin %50 fazlası ile ücretlendirilmelidir. Angarya yasağı nedeniyle yasal olarak ödenebilenden fazla icap ve nöbet tutturulmamalıdır. Hekimlerin nöbet odaları insani ihtiyaçları sağlayabilecek şekilde düzenlenmeli ve hekime yakışır ve yaşanabilir bir nöbet odası sağlanmalıdır. Hekimler için emekli gösterge rakamı en az 7200 olmalıdır. Uzman hekim için verilen 17 bin gösterge rakamı 40 bine ve 13 bin olan pratisyen hekim gösterge rakamı 33 bine çıkarılmalıdır. Hastane, ASM ve ADSM’lerin personel eksiklikleri giderilmeli, hekimlerin polikliniklerinde sekreter desteğiyle çalışma imkânı sağlanmalıdır. ADSM’lerde diş hekimlerinin klinik yardımcı sağlık personeli olmadan çalışmasına son verilmeli, her hekime bir klinik yardımcı atanmalıdır. ASM’lerde yürütülen onlarca yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için personel ihtiyacı Bakanlık tarafından ivedilikle tamamlanmalıdır. Şu an ASM’lerde verilmekte olan sürücü, sağlık ve akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu vb gibi tek hekim raporları ilçe sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak Sağlıklı Yaşam Merkezi Kurulu tarafından verilmeli.

9) Aile Hekimliğindeki sözleşme ve ödeme yönetmeliği derhal geri çekilmelidir. Aile hekimliğinde hak ediş ücretlendirmesinde 2700 nüfusa düşülse dahi aile hekiminin sorumlu olduğu nüfus 4 bin gibi hak ediş alması için katsayılar artırılmalıdır. Son 5 yıldaki cari gider kaybı yerine konmalı ve cari giderin yıllık hesaplaması, gider kalemlerine göre yapılmalıdır. Aile hekimliği için açılacak tüm binalar idare tarafından kamu binası olarak tedarik edilmeli ve aile hekimlerine tahsis edilmelidir. Hekim ve diş hekimlerinin MHRS randevu aralıkları, hekim tarafından belirlenmelidir. Özel sektörde olduğu gibi hasta sayısına üst sınır getirilmelidir. Aile hekimlerinde yıllık izinler vekalet bırakmaya gerek kalmadan kullanılabilmeli ve Sağlık hizmeti hak kaybına yol açmadan Bakanlık tarafından sağlanmalıdır. Hekim ve diş hekimleri yıllık izinlerini kullandığında ortalamadan ek ödeme almalıdır. Bilimsel gelişim ve hizmet içi eğitim için 10 gün idari izin verilmelidir. Bilimsel destek ödemesi yapılmalı, senede bir yurt içi ve bir yurtdışı kongre planlaması yapılmalıdır. İlaç firmalarına ödenen eğitim desteği hekimlere tahsis edilmelidir. Kıyafet yardımı adı altında yapılan komik ödeme gözden geçirilmeli; hekimlerin ihtiyacı olan iş kıyafetlerini alabileceği şekliyle düzenlenmelidir. Hekimlerle ilgili kararların alındığı alanların yönetimlerinde ve atamalarda hekim dışı personel olmamalıdır. Hastanemizden, doktorumuzdan memnun musunuz? aramaları sonlandırılmalı, ALO 184 kaldırılmalı ve CİMER şikayetleri doğrudan hekime yansıtılmamalıdır. Geçici görevlendirmeler hukuka uygun, meşru zeminde yapılmalı; MOBBİNG VE CEZALANDIRMA ARACI OLARAK KULLANILMAMALIDIR. Geçici görevlendirmeler, hekime itiraz ve dava hakkı tanıyacak şekilde, en az bir ay önceden usulüne uygun şekilde, yazılı olarak tebliğ edilmelidir. Günübirlik geçici görevlendirme yapılmamalı ve ücretleri görevlendirme öncesinde tam olarak ödenmelidir.

22 Aralık 2021 tarihine ertelenen emekli hekimlerin makam tazminat göstergesini arttıran madde 2008 Ekim sonrası kamuda çalışmaya başlayan DİŞ HEKİMİ ve DOKTORLARI kapsamamaktadır. Bu mağduriyeti gidermek için 2008 Ekim öncesi BİR GÜN bile devlet memuru olmak şartını SGK PRİMİ ÖDEMEYE çeviren bir düzenleme yapılmalıdır. Asistan hekimlere 24 saati aşan mesai uygulamalarına son verilmelidir Asistan hekimler nöbet ücreti tehdidi ile fazla mesaiye zorlanmamalı ve borçlanma senetleri kaldırılmalıdır. Uzmanlık ve yan dal eğitimi sonrası mecburi hizmet kaldırılmalıdır.

Yıpranma payı, geriye dönük ve hiçbir kesintiye maruz bırakmadan yılda 90 gün olarak düzenlenmelidir.

Hekimler ve ailelerinin tüm devlet hastanesi, özel hastane ve üniversite hastanelerindeki tedavi giderleri, özel sağlık sigortasına gerek kalmayacak şekilde Sağlık Bakanlığı’nca karşılanmalıdır.

Hekimler için; hekimlerin ve sendikaların görüşleri, önerileri ve talepleri dikkate alınarak Hekimlik Kanunu oluşturulmalıdır.

Hekimlerin sosyal ihtiyaçları ve gelişimleri gözetilerek, hekim evleri yapılmalıdır. Ayrıca kurumlarda hekimler için ayrı hekim odası, kantin gibi alanlar oluşturulmalıdır. Gece ve gündüz, tam zamanlı çalışan hekimlerin çocukları da gözetilerek kreşler açılmalıdır.

Bizlerin bu kutlu günümüzde halkımızdan ve yöneticilerimizden beklentisi, güleryüz ve hakkımızın verilmesi, haklılığımızın anlaşılmasıdır.

Bizler mesleğimizin onurunu ve hastalarımızın hakkını korumaya çalışıyoruz.

Ama maalesef anlamsız malpraktis davaları, sağlık kurumlarında engellenmeyen şiddet, çalışma süreleri ve özlük haklarımızla ilgili taleplerimiz, kanunsuz ve kuralsız geçici görevlendirmeler ve maddi taleplerimizin bir bütün olarak değerlendirilmesini beklerken,insanca yaşamak için talep ettiğimiz ücret iyileştirmesi ön plana çıkarılarak hekimlerin paracı olduğuna vurgu yapılmış, sağlık sisteminin tümünün iyileştirilmesini sağlayacak diğer taleplerimiz göz ardı edilmiştir.

Hasta ve hasta yakınlarımız bizlere düşman edilmeye çalışılmıştır.

Taleplerimizin bir bütün halinde sağlık sisteminin iyileştirilmesine, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olduğu anlaşılmalı ve karşılık bulmalıdır.

Bizler her zaman olduğu gibi işimizi layıkıyla yapmaya, insanımızın sağlığını korumaya, verilen hizmet kalitesini bilimin ışığında daha ileri götürmeye devam edeceğiz.

Haklı taleplerimizi değerlendirmek yerine bırakın giderlerse gitsinler sözüne karşılık;

Bizler hekimiz; binlerce yıldır buradaydık ve burada olmaya devam edeceğiz. Bir yere de gitmiyoruz.

Halkımızdan tek isteğimiz var; daha iyi bir sağlık sistemi, hastaların, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının hakkını korumak adına yapılan bu eyleme destek olmalarıdır.

Acil hastalar, yoğun bakım ve servislerde yatan hastalar, diyaliz, covid-19 ve onkolojik tedavi hizmeti veren birimler haricinde iş bırakıyoruz.

Biz hekimler bu bayram günümüzde hak ettiğimiz değeri göremediğimiz için üzgün ve kırgınız.  Bu yüzden 14-15-16 MART’TA FARZEDİN Kİ GİTMİŞİZ.” Diye konuştu.

Daha sonra hekimler, 112 Acil sağlık hizmetleri, acil servisler, acil ameliyathaneler ve yoğun bakımlar dışında 3 günlük iş bıraktı.

Ali Rıza AĞIŞAli Rıza AĞIŞ

YORUMLAR
Reklamı Geç
arma özgür mobilya