Tarihten Ders Alınsaydı Urfa Sel Felaketi Olmazdı:

.              İ B R E T L İ K   B İ R    Ö Y K Ü !

Şanlıurfa'nın eski adı 'Edessa'dır. 'Suyu Bol Şehir' anlamına gelir, İlk kayıtları MS 201 yılında olmak üzere Urfa'da nerede ise her 100 yılda bir büyük sel felaketleri yaşanır. MS 525 yılındaki sel felaketinde şehrin nüfusunun yarısı olan 30.000 kişi ölür.

Genellikle taşan Daysan ırmağıdır. Bu ırmak Süleymaniye bölgesinden sonra Halepli Bahçe'den geçerek surlar altından şehire girerdi. Surları geçtiği yere de 'Su Köprüsü' adı verilirdi.

Doğu Roma İmparatoru Justinien MS 525 yılındaki sel felaketinden sonra müthiş bir imar kararı alır. Dayson Irmağı'nın yatağı değiştirilecektir. Surların dışında 50 metre derinliğinde 100 metre genişliğinde ve 3500 metre uzunluğunda dev bir su kanalı açılır. Bu yapay su kanalına Karakoyunlular Devrinde 'Karakoyun Deresi' adı verilir.

K a r a k o y un   D e r e s i   yapay dev bir kanaldı. Zamanla üzerinde Millet Köprüsü, Samsat Köprüsü gibi taş köprüler yapılır. Daha Justinien zamanında bu kanal üzerinde şehire su taşıyan Justinyen Su Kemeri inşa edilir.

Karakoyun Deresi'nin açılmasından sonra da Urfa'da her 20-30 yılda bir sel felaketleri yaşanırsa da can kaybı fazla olmaz. Kanal dere şehri taşkınlardan korur. 1960, 1980 yıllarında yaşanan taşkınlarda da 'Karakoyun Deresi' can kurtarıcıdır.

1990 sonrasında bu öykü unutulur. Bakımsız dere pislik yuvası olur. Önce bentler yapılır, genişliği daraltılır. Bir bölümünün üstü kapatılır. Çevresinde büyük AVM inşa edilir. Diğer yakasında nüfusu 500.000'ı bulan mahalle ortaya çıkar.

V e  1 5   M a r t   2 0 2 3 ' e gelinir. Sel felaketi olur. Justinyen Kanalı (Karakoyun Deresi) planlı görevini yapar. Tarihi Urfa Şehri'ni büyük oranda korur. Yapay dere sıkıştırıldığı tüneli aşar ve çevresini yıkar. Ölümlere yol açar.

        1 5 0 0  Y ı l   S o n r a   J u s t i n i e n

     M e z a r ı n d a n   H a y k ı r ı y o r d u r:

                 "S i z   S a l a k   m ı s ı n ı z ?"